Nieuwe methode geeft inzicht in opbrengsten van JPF aanpak voor Den Haag en Stichting JPF

Onderzoek
Meting Purpose toont effect JPF aan

Een toekomst voor jongeren zonder schulden en zorgen. Dat is de insteek van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Purpose deed in opdracht van de gemeente Den Haag en Stichting JPF onderzoek naar de effecten van de innovatieve schuldenaanpak van jongeren die gestart zijn in de periode van 2017-2018. De gemeente Den Haag heeft vanaf deze periode 93 Haagse jongeren langere tijd geholpen. Het blijkt dat jongeren weer toekomst perspectief krijgen.  Daarnaast heeft het de gemeente een besparing opgeleverd van 11.000 euro per jongere. Dit levert een Social Return Of Investment (SROI) op van 1,9. Dus voor elke geïnvesteerde euro, is bijna 2 euro terugverdiend.

 

Meetbaar & Merkbaar: inzicht in harde resultaten en beleving van klanten

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Purpose. Het combineert een kwantitatieve data-analyse, een kwalitatief belevingsonderzoek en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). De uitkomsten zijn zo hard mogelijk gemaakt door een benadering op basis van data. De hoge mate van hardheid is bereikt door uit te gaan van de concrete aanwijsbare resultaten die de jongeren gedurende de 2 jaar hebben behaald. Hierbij kun je denken aan het behalen van een opleiding of het verkrijgen van een baan. Deze resultaten zijn gemeten door 93 dossiers te coderen en aan te vullen volgens een gezamenlijk ontwikkeld raamwerk.

De harde uitkomsten hebben we gecombineerd met de beleving van de jongeren zelf en het perspectief van de hulpverleners. Het resultaat is een compleet en overtuigend beeld. Daaruit blijkt het positieve effect van de JPF aanpak.

 

Methode is bruikbaar voor een breed pallet van sociale innovaties

 

Veel succesvolle sociale innovaties binnen het sociaal domein komen vaak niet verder dan een pilot. Dit komt regelmatig vanwege het gebrek aan investeringen voor opschaling. Om nieuwe investeringen aan te trekken moet worden aangetoond dat de interventie werkt. De gekozen methode helpt daarbij met zowel harde data als kwalitatieve inzichten. De methode is eenvoudig toepasbaar voor andersoortige innovaties in het sociaal domein en daarbuiten.

 

Wil je meer weten, neem dan contact op met Frank van Jeveren;

 

f.van.jeveren@purpose.nl of 06-52512446

 


Wil je meer weten over JPF?

terug naar praktijkcase overzicht | volgende case