#Nieuws

Inspiratiesessie sociale incasso

07-10-2021

Sociale incasso: primaire schuldeisers aan zet!

Purpose organiseerde op 7 oktober een goed bezochte online inspiratiesessie over sociale incasso. Ruim 40 deelnemers werden geïnspireerd en discussieerden mee over het centrale thema: Wat is er nodig voor een echte doorbraak van sociaal incasseren?

Onze stelling: de primaire schuldeisers zijn aan zet!

 

De sprekers

Marc Mulder (ervaringsdeskundige) sprak vanuit zijn eigen ervaring als ondernemer met schulden. Als schuldhulpverlener heeft Marc honderden mensen met schulden gesproken. Zijn betoog: zolang schuldeisers ‘ieder voor zich’ afspraken maken met hun klanten, is de oplossing niet duurzaam. Klanten gaan er vaak maar in mee (‘het moet maar’), maar kunnen de verschillende afspraken helemaal niet nakomen… met opstapelende, problematische schulden tot gevolg.

 

Zijn advies:

 

  • Werk als schuldeisers samen
  • Onderneem zo vroeg mogelijk actie
  • Stel de situatie van de klant centraal
  • Bied een haalbare, duurzame oplossing

Henk de Boer (incasso-expert, oud-deurwaarder) gaf inzicht in de beweging van de oude naar een nieuwe, sociale incassowereld. De sleutel voor de doorbraak ligt bij de primaire schuldeisers, maar er zijn nog wel wat blokkades te overwinnen om deze beweging te versnellen. Henk schreef hierover samen met Dick Jan Abbringh een artikel dat je hier kunt lezen.

Hanneke van der Woud en Rob van der Pol (bol.com) vertelden hoe zij aan de slag zijn gegaan om de blokkades beter in beeld te krijgen, zodat zij deze kunnen aanpakken. Een kritische zelfevaluatie met behulp van de Meetlat Sociale Incasso heeft hen daarbij enorm geholpen. De inzichten hielpen hen om de hele  organisatie mee te krijgen (van board-level tot uitvoering). Ze hebben een actieplan opgesteld waarmee zij komende jaren verder invulling zullen geven aan hun sociaal incasso-ambitie.

 

Kim Jochemsen (projectleider Sociale Incasso bij Purpose) gaf tot slot een toelichting op de mogelijkheden die wij vanuit Purpose zien om, samen met andere partijen, invulling te geven aan de de gewenste doorbraak. Zij stelde drie mogelijkheden voor om mee aan de slag te gaan:

Conclusies

Nut en noodzaak van sociale incasso wordt door iedereen onderkend. De schuldeisers zijn inderdaad aan zet: om hun eigen processen te verbeteren, om beter samen te werken én om de randvoorwaarden te scheppen in de afspraken met hun incassopartners. Dat geldt niet alleen voor commerciële organisaties, maar ook voor de overheid, die als grote schuldeiser een voorbeeldrol zou moeten pakken in sociaal incasseren. De aanwezige deurwaarders staken ook de hand in eigen boezem. Zij kunnen zelf grote stappen zetten en dat gebeurt gelukkig ook al. Er wordt steeds beter gekeken naar de situatie van de klant en zijn mogelijkheden, en in veruit de meeste gevallen wordt er minnelijk opgelost. Ook wordt er al meer samengewerkt met schuldhulpverlening.

En, zoals één van de aanwezigen zei: “Als incassobureau heb je ook altijd de mogelijkheid om een opdracht te weigeren als dit niet in lijn ligt met je eigen visie of beleid om sociaal te incasseren.”

Het vervolg

Er waren veel positieve reacties op de drie door Purpose voorgestelde oplossingen. Op de vraag: ‘wie doet er mee om deze oplossingen verder te brengen?’ gingen vele handen omhoog. Onze ambitie is om samen te werken aan het concreet maken van deze ideeën. Daarbij wordt natuurlijk ook aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven en allianties, zoals de schuldeiserscoalitie en initiatieven binnen de deurwaarderij. We willen één of meer vervolgsessies organiseren om met elkaar concrete vervolgstappen te zetten.

“Het is heel fijn om te zien dat velen hier zo positief in staan en echt willen werken aan een betere toekomst voor iedereen”

Kijk hieronder de online sessie terug

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.