#Nieuws

We zijn uit de startblokken!

03-02-2022

We zijn uit de startblokken!

Op woensdag 2 februari vond de trainingsdag plaats: de aftrap van het participatieve onderzoek naar de merkbare waarde van financiële hulpverlening, dat wij in opdracht van de NVVK uitvoeren. En met participatief bedoelen we ook écht participatief. De schuldhulpverleners, hulpvragers en schuldeisers waarmee we werken zijn in dit onderzoek namelijk zélf de onderzoekers. Tijdens de trainingsdag zijn ze aan de slag gegaan om gezamenlijk de aanpak voor het onderzoek te bepalen. Met welke thema’s gaan we aan de slag, welke vragen gaan we stellen en aan wie? Verder stond de dag in het teken van een stoomcursus filmtechnieken. De komende weken gaan de schuldhulpverleners en hulpvragers letterlijk in beeld brengen wat schuldhulpverlening voor hen betekent. Over een paar weken komen we weer bij elkaar om de belangrijkste uitkomsten te bespreken.

Meer weten over het onderzoek, en wat we nog meer doen om de waarde van financiële hulpverlening tastbaar te maken? Lees vooral even verder.

Het onderzoek: de waarde van schuldhulpverlening

In 2022 bestaat de NVVK (de branchevereniging voor financiële hulpverlening) 90 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de NVVK ons de opdracht gegeven voor een uitgebreid onderzoek naar de maatschappelijke waarde van financiële hulpverlening. Dit onderzoek is belangrijk omdat financiële hulp nog steeds te vaak wordt behandeld als een kostenpost in plaats van een duurzame investering in de toekomst van mensen. We voeren deze opdracht uit in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en mediahuis Living Image.

We kiezen voor een nieuwe manier van onderzoek waarbij we de ‘meetbare’ en ‘merkbare’ effecten van financiële hulpverlening in beeld brengen.

Zo krijgen we een compleet en eerlijk beeld van de impact en waarde van deze hulp in Nederland. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

 

  • Meetbaar: van in totaal 750 mensen verdeeld in 3 fasen van financiële hulpverlening bepalen we de verbeteringen op meerdere leefgebieden. Vervolgens berekenen we op basis van de gemeten verandering de maatschappelijke waarde van deze hulp. Het eindproduct is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).
  • Merkbaar: we geven mensen met financiële zorgen en hun hulpverleners een stem. We doen dit met een onderzoeksmethode die nog niet eerder is toegepast bij onderzoek naar dit onderwerp: participatory video. Mensen met financiële zorgen en hun hulpverleners worden zelf de onderzoeker en gaan op zoek naar de waarde van financiële hulp voor henzelf en hun collega’s. Wij geven ze hiervoor de middelen en training. Zij voeren vervolgens hun eigen onderzoek uit en leggen dat vast op camera. Samen bespreken ze de belangrijkste uitkomsten. In interviews met schuldeisers reflecteren we ook op hun standpunt. Het eindproduct is een korte documentaire.
Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.