#Nieuws

Wat doen aan de lage verzekeringsgraad bij mensen met schulden?

12-06-2019

Een artikel in het New Financial Forum van Dick-Jan Abbringh.

 

Er zijn geen harde cijfers, maar er zijn sterke aanwijzingen dat de verzekeringsgraad onder mensen met schulden daalt. Dit leidt tot onwenselijke en soms onmenselijke situaties. Schadeverzekeraars royeren mensen die hun rekening niet betalen vaak al na zestig dagen, waarna de klant uit beeld raakt. In hoeverre voelen verzekeraars zich verantwoordelijk voor de lage verzekeringsgraad bij de grote groep mensen met schulden? Vanwege een groeiend besef van dit maatschappelijk probleem, is het tijd voor gerichte actie om een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met schulden.

 

Bekijk het complete New Financial Magazine online via deze link:

www.newfinancialforum.nl/magazine/zomer-2019/

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.