#Nieuws

Evaluatie Gebiedsgericht Werken in Epe

14-07-2021

Deze week zijn we begonnen met een integrale evaluatie van Gebiedsgericht Werken in de gemeente Epe. We bekijken de mate waarin de gemeente Epe erin slaagt,  inwoners actief te betrekken bij het bevorderen van de leefbaarheid in de gebieden.

 

Al in 2011 is in de gemeente Epe een start gemaakt met wijk- en buurtgericht werken. Dit heeft in de loop der jaren verder vorm gekregen vanuit het coalitieprogramma ‘Samen zorgen voor elkaar’ (2014). Het uitgangspunt van gebiedsgericht werken is het stimuleren van burgerschap, met als doel: het bevorderen van de leefbaarheid, het betrekken van de bewoners bij hun leefomgeving en het leggen van korte lijnen tussen bewoners en gemeente/bestuur.

In de komende periode zullen we samen met de Gemeente Epe evalueren hoe het gebiedsgericht werken bijdraagt aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen. We zullen hiervoor o.a. spreken met inwoners, gebiedsregisseurs, maatschappelijke partners en verschillende gemeentelijke medewerkers vanuit beleid en uitvoering. Ook zullen we onderzoeken wat het effect is van ondersteunende instrumenten en hoe deze (nog) beter kunnen worden ingezet.

We hebben heel veel zin om hier mee aan de slag te gaan. Een mooi maatschappelijk doel waarbij de behoefte van de inwoner in Epe nog meer centraal zal komen te staan.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.