#Nieuws

Publieksrapportage inzichten Klantmonitor stabilisatie

15-05-2021

Purpose rondt onderzoek af voor Schouders Eronder en start met de Klantmonitor 2021

De afgelopen twee-en-half jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar klantbeleving in de eerste fase van schuldhulpverlening. Dit deden we in opdracht van het Schouders Eronder consortium. In de loop der tijd is klantbeleving centraal komen te staan. Afgelopen jaar hebben we 320 klanten online gevolgd met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Tilburg en Maastricht (met de Kredietbank Limburg). Elke gemeente heeft daarbij een eigen rapport gekregen.

De deelnemende gemeenten hebben veel aan hun eigen rapportages gehad. Het heeft geleid tot meerdere belangrijke beleidswijzingen en veranderingen van werkwijze. Bij een van de gemeenten werd bijvoorbeeld het schuldenoverzicht via de post verstuurd ter ondertekening. Uit het onderzoek bleek echter dat dit tevens de piek was van stress bij burgers in het proces van schuldhulp. Daarom heeft deze gemeente besloten dat het schuldenoverzicht altijd in een persoonlijk gesprek moet worden besproken. Wat tegenviel was het aantal participerende klanten. Hier heeft vooral de Corona pandemie ‘roet in het eten gegooid’. Het aantal van 320 klinkt al behoorlijk. Maar om hardere uitspraken te kunnen doen willen we het aantal fors omhoog brengen. Liefst willen we meer dan 1000 mensen online gaan volgen. Om deze redenen zijn meer deelnemende gemeenten welkom.

De nieuwe versie van het onderzoek heet de Klantmonitor 2021. Het traject zal een jaar lopen, van juni 2021 tot dezelfde maand in 2022. De jaren daarna willen we dit verder uitbouwen. De Klantmonitor 2021 geeft gemeenten de mogelijkheid om de effectiviteit van aanpassingen aan beleid en werkwijze te volgen. Hierdoor komen we met elkaar in een leercyclus op weg naar effectiever schuldhulp. Omdat we elke 6 weken reflectiesessies houden met hulpverleners en beleidsmakers kunnen de gemeenten van elkaar leren. Ook gaan we een dashboard voor hulpverleners ontwikkelen. Hiermee kunnen hulpverleners de beleving van hun eigen klanten zien, en erop acteren.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.