#Nieuws

Purpose nieuwsbrief zomereditie 2024

11-07-2024

Dick-Jan Abbringh

Armoede bestrijden doen we samen over de gehele keten

28 juni in het NRC: “Problematische schulden kosten de maatschappij zeker 8,5 miljard euro per jaar.” Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om armoede en schulden te bestrijden, maar het probleem is weerbarstiger dan wordt gedacht, zo wordt gesignaleerd in de rapporten ‘IBO problematische schulden‘, en het ‘Contourenschets civiele invordering‘. In beide rapporten worden concrete maatregelen voorgesteld om het leven van kwetsbare inwoners te verbeteren. Ook wij hebben afgelopen tijd hard gewerkt om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van problematische schulden, op verschillende manieren:

1) Toegankelijker maken van regelingen. In Eindhoven hebben we samen met een team van professionals gewerkt aan de herijking van de minimaregelingen. Inmiddels is dat voorstel door de Raad en pakt het nog beter uit voor de inwoners dan gepland.
2) Begrijpelijker maken van informatie,  10 nieuwe animaties ontwikkeld binnen schuldhulpverlening en Werk & Inkomen.
3) Tools aanreiken om socialer te incasseren. De Toolbox voor Sociaal Incasseren is gelanceerd in aanwezigheid van 80 professionals bij Eneco in Rotterdam.
4) Onderzoek doen naar effectiviteit van hulpverlening. Voor de Brancheorganisatie Bewindvoerders WSNP hebben we een effectmeting uitgevoerd van een pilot waarbij bewindvoerders mensen met complexe schuldenproblematiek minnelijk hebben geholpen.
5) Training geven in het meten, leren en verantwoorden van interventies en maatregelen, zodat we weten wat wel en niet werkt. Daarvoor organiseren we op 9 september met Movisie de volgende training over Meten & Monitoren.

Veel leesplezier en alvast een fijne zomer toegewenst!
Dick-Jan

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.