#Nieuws

Stichting Vaste Lasten Pakket ontvangt subsidie van Ministerie van Sociale Zaken

04-06-2019

Zelfstandig Budget Beheer: werken aan open technologie voor financiële stabiliteit

Stichting Vaste Lasten Pakket heeft van het Ministerie van Sociale Zaken subsidie gekregen uit de subsidieregeling Armoedebestrijding en aanpak Schuldenproblematiek. Het project heet Zelfstandig Budget Beheer (ZBB). Het is gericht op de specificatie en ontwikkeling van de technologische kant van het Vaste Lasten Pakket. Het Vaste Lasten Pakket wilt ervoor zorgen dat mensen meer mogelijkheden krijgen om hun geldzaken te stabiliseren, met of zonder persoonlijke hulp. Ze willen mensen helpen om zowel hun uitgaven als inkomsten te stabiliseren. Dit is van groot belang, omdat mensen vaak niet alleen last hebben van incidentele uitgaven, maar ook van wisselende inkomsten. Daardoor lopen deze mensen onnodig risico op betalingsachterstanden en problematische schulden.

 

Er zijn inmiddels verschillende oplossingen die helpen om uitgaven te budgetteren en te reserveren (zoals Buyproxy, Buddy payment en het Huishoudboekje van de Gemeente Utrecht). Stichting Vaste Lasten Pakket wil met ZBB hier inkomstenstabilisatie aan toevoegen. Bovendien wil het Vaste Lasten Pakket met ZBB de ontwikkeling van dit type software verder versnellen. Ze gaan dit doen door de ontwikkeling van een open standaard, een prototype en software die breed kan worden toegepast. Het Vaste Lasten pakket wil werken met de belangrijkste leveranciers die in de markt actief zijn. Andersom moet het met ZBB gemakkelijk worden voor leveranciers om aan te sluiten op het Vaste Lasten Pakket. Bovendien wil het Vaste Lasten Pakket dat Zelfstandig Budget Beheer straks breed kan worden toegepast in schuldhulpverlening en het sociaal domein. Het ZBB-traject loopt van 1 juni tot en met 30 november 2020.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.