#Innovatie

Leren en verantwoorden van innovaties in Eindhoven

Eindhoven

Innovatie

Effect- en leermonitor transformatieprogramma sociaal domein

Gemeente Eindhoven heeft een transformatieprogramma opgezet om bij te dragen aan de beweging naar een toekomstbestendig sociaal domein. Voor de doorontwikkeling van dit programma ging Purpose aan de slag met een methode die de gemeente helpt de impact te verantwoorden.

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Looptijd

4 maanden

Samenwerking

Gemeente Eindhoven en Purpose

Rol Purpose

Ontwerper en adviseur

Purposeteam

Doekes en Jonathan

Het sociaal domein onderzocht

Gemeente Eindhoven heeft Purpose gevraagd om een methode te ontwikkelen om het transformatieprogramma in het sociaal domein te volgen en bij te sturen. Het project heeft meerdere doelstellingen:

  1. verantwoorden van de impact met meetbare en merkbare uitkomsten;
  2. leren en verbeteren door lessen te identificeren en innovatiepotentieel te benutten.

Wat maakt dit project uniek?

De complexiteit van het transformatieprogramma van de gemeente Eindhoven met veel verschillende soorten interventies.

Samen leren en verantwoorden

Om de behoeftes beter te begrijpen hebben we gesprekken gevoerd met initiatiefnemers van projecten in Eindhoven, het managementteam sociaal domein en wethouder Saskia Lammers. Samen met het programmateam is in drie intensieve sessies het monitorraamwerk en het leerconcept vormgegeven.

Doelgericht monitoren in het sociaal domein

De multidisciplinaire aanpak resulteerde in een doelgericht monitoringssysteem. Met de effectmonitor kan de gemeente Eindhoven niet alleen verantwoording afleggen, het biedt ook de mogelijkheid biedt om te leren en te innoveren. Leren van en met elkaar staat hierin centraal. 

Wat is de vervolgstap?

De Gemeente Eindhoven heeft al op inspirerende wijze stappen gezet bij het ontdekken en ondersteunen van innovaties in het sociaal domein.

Deze monitor biedt de mogelijkheid om een cyclus van verbetering te creëren. Hierdoor kan het programma zich ontwikkelen tot een succesvol sociaal innovatieprogramma. Daarmee levert het programma een betekenisvolle bijdrage aan een veerkrachtig sociaal domein van de toekomst.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Jonathan Fink-Jensen.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.