#Nieuws

Organisaties helpen om beter te leren van hun sociale innovaties

19-12-2022

Afgelopen jaren horen we steeds vaker dat partijen het effect van sociale innovatie wel willen meten, maar dat ze vastlopen in de complexiteit. Hoe maak je het ongrijpbare inzichtelijk? Hoe bereik je kwetsbare groepen mensen? Hoe maak je van meten en registreren een lust, in plaats van een last? En hoe meet je het effect van programma’s die bestaan uit ongelijksoortige projecten?

Effectmetingen breed toegankelijk maken

Onze ervaring is dat organisaties vaak niet de kennis, capaciteit of het geld hebben voor complexe effectmetingen. Door de scheiding tussen uitvoering en onderzoek te verkleinen en sociale innovatie écht verder te helpen bouwen we in 2023 verder aan onze missie om breuklijnen in de samenleving te verkleinen. Concreet doen we dat door organisaties te helpen middels:

 

  1. Een leercyclus die je helpt om zelf effectmetingen uit te voeren. Een leercyclus over meten en monitoren waarin we deelnemers gaan helpen met het ontwerpen van hun eigen effectmeting. Begin 2023 hoor je meer van ons over deze leercyclus!
  2. Het ontwikkelen van effectmonitors. Door het ontwerpen van online monitors en dashboards kunnen organisaties zelf effectmetingen uitvoeren. Hier zullen we komend jaar verschillende voorbeelden van uitlichten.
  3. Het volledig uitvoeren van effectmeting. Regelmatig voeren we in opdracht effectmetingen van een aanpak, proces, programma of beleid uit.  Komend jaar zullen we de publieke uitkomsten van verschillende projecten presenteren.

In 2023 gaan we publieke uitkomsten, methodieken of monitors actief met jullie delen ter inspiratie, om maatschappelijke organisaties nog beter te laten leren van hun sociale innovaties!

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.