#Nieuws

Effectievere stabilisatiefase in schuldhulpverlening met aandacht voor klanttypen

29-07-2020

Grotere effectiviteit stabilisatiefase bij schuldhulpverlening bij aandacht voor verschillende klanttypen

Door beter aan te sluiten bij de beleving en eigenschappen van de klant en bij de start van het schuldhulpverleningstraject te kiezen voor het juiste behandelplan kan de effectiviteit en klanttevredenheid behoorlijk vergroot worden. Dit is een belangrijke uitkomst van het onderzoek ‘Klantmonitoring in de stabilisatie’ dat Purpose uitvoerde in opdracht van Schouders Eronder. In het onderzoek worden drie klanttypen geïdentificeerd en drie verschillende uitvoeringsmodellen onderscheiden. Door de behandeling op de verschillende klanttypes af te stemmen kunnen gemeenten efficiëntie en klanttevredenheid verhogen. 

Samenvatting Rapport

Purpose onderscheidt drie klanttypen op basis van een aantal klanteigenschappen; de achterliggende problematiek, de mate van bekwaamheid, attitude en sociale norm van de klant. Deze eigenschappen beïnvloeden in belangrijke mate de effectiviteit en klanttevredenheid in de stabilisatiefase.

Klanttypen

De ‘zelfstandige’. Bij dit klanttype is er sprake van enkelvoudige problematiek, hij is bovengemiddeld bekwaam, ook is zijn attitude bovengemiddeld positief en de ‘zelfstandige’ vindt schulden hebben niet normaal. Bij de ‘afhankelijke’, het tweede klanttype, is er net als bij de ‘zelfstandige’ sprake van enkelvoudige problematiek. De ‘afhankelijke’ scoort echter ondergemiddeld op bekwaamheid, attitude en de sociale norm. Het derde klanttype is de ‘kwetsbare’. Bij dit klanttype is er sprake van multi-problematiek.

Behandelmodellen

Naast de klanttypen zijn in het onderzoek drie behandelmodellen onderscheiden; het financieel model, het parallelmodel en het leefgebiedenmodel.

Gemeenten gebruiken deze verschillende modellen om de inzet van hun middelen en de functie van schuldhulpverlening te bepalen. Zo is de schuldhulpverlener in het financieel model vooral financieel expert en in het leefgebiedenmodel, coach, expert en regisseur. De klanttypen bieden inzicht in welk behandelmodel het beste kan werken bij een bepaald type klant en wat daarvoor nodig is. Zo heeft de ‘zelfstandige’ behoefte aan snelheid in het proces, bij de ‘afhankelijke’ is het noodzaak om in te zetten op het creëren van urgentie en te werken aan het vergroten van de vaardigheden. Voor de ‘kwetsbare’ is van het belang om de achterliggende problematiek aan te pakken en deze aanpak met partners te coördineren.

De modellen laten zien dat differentiatie aan de poort en inzet van (financiële en administratieve) ondersteuning een sterke invloed hebben op behalen van resultaten en klantbeleving.

Aanbeveling: Maak onderscheid in klanttypen en ontwikkel separate behandelpaden

Uit het onderzoek blijkt dat de juiste afstemming van behandeling en klanttype gemeenten kan helpen om sneller resultaten te behalen en om klanttevredenheid te vergroten. Dit kan worden gedaan door door het inrichten van separate behandelpaden en het toepassen van een screeningstool om de klanttypen bij de intake te identificeren. De zelfstandige heeft behoefte aan snelheid in het proces, bij de afhankelijke is het noodzaak om te voorzien in actieve hoogfrequente ondersteuning en in te zetten op het creëren van urgentie en te werken aan het vergroten van de vaardigheden. Voor de kwetsbare is van het belang om de achterliggende problematiek aan te pakken en te focussen op het creëren van perspectief. Belangrijk hierbij is dat de taken en verantwoordelijkheden helder belegd zijn zodat er grip is op voortgang en klanten niet buiten beeld raken

Verantwoording

In het afgelopen halfjaar heeft Purpose in opdracht van Schouders Eronder bij 6 gemeenten een klantbelevingsonderzoek uitgevoerd bij ruim 100 klanten. Respondenten kregen elke 2 weken geautomatiseerd een vragenlijst over onder andere hun ervaringen, stressniveau en beleving in het stabilisatieproces. Dit onderzoek is een vervolg op het rapport ‘Gemeenten zetten de Schouders Eronder. Transitie naar effectieve stabilisatie vraagt om vergelijkbare data en sturing op klantbeleving’

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.