#Blogs

Artikel & Webinar effectmeting sociaal domein en zorg

25-11-2021

Als derde Nederlander ooit won Guido Imbens dit jaar met twee collega’s de Nobelprijs voor de economie. Voor Imbens en zijn collega’s is de wereld één groot economisch laboratorium: zij ontwikkelden methoden om niet vanuit de theorie maar vanuit natuurlijke experimenten onderzoek te doen naar oorzaak en gevolg. Met deze aanpak kunnen ze het effect meten van complexe processen en interventies op de arbeidsmarkt, zoals migratie of het verhogen van het minimumloon.

 

Combineren van onderzoeksmethoden

Wij zien een verband met effectmetingen binnen de zorg en het sociaal domein in Nederland. Er is namelijk te weinig onderzoek zoals dat van Imbens en zijn collega’s. Het gaat ons daarbij niet om onderzoek dat Nobelprijs-waardig is, maar om meer praktisch onderzoek dat gericht is op leren en verbeteren. In het sociaal domein ligt de nadruk op het ‘hart’: het ontbreekt hier aan kwantitatieve methoden. De curatieve zorg legt de nadruk juist op het ‘hoofd’: er is een tekort aan kwalitatief en participatief onderzoek. Beide sectoren zijn volgens ons gediend bij het combineren van onderzoeksmethoden.

 

Laten we dus in de zorg gaan voor meer onderzoek waar niet alleen de harde data tellen maar ook ruimte komt voor het hart en emoties. En laten we in het sociaal domein meer het hoofd laten spreken door gebruik van harde data en euro’s!

Webinar over effectmetingen

Op dinsdag 18 januari om 15.30 organiseren we samen met Movisie een webinar over effectmetingen in de zorg en het sociaal domein. Waarom overheersen meetbare methoden in de zorg en merkbare methoden in het sociaal domein? En hoe bepaal je welke bewijslast jij nodig hebt en welke methodieken daar het best bij aansluiten? Welke vragen heb jij als het gaat om effectmeting? We gaan hierover in gesprek naar aanleiding van het artikel dat we schreven. Namens Movisie zullen Annette van den Bosch en Peter Rensen hun perspectief geven. Je bent van harte welkom om met ons en anderen het gesprek aan te gaan over dit thema!

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.