#Strategie

Thematafels over maatschappelijk verantwoorde civiele invorderingsketen

Strategie

In het kort

Wat is er nodig om de civiele invorderingsketen beter en maatschappelijk verantwoord te laten functioneren? Purpose organiseerde en begeleidde vijf thematafels hierover. Vertegenwoordigers uit deze keten en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gingen met elkaar in gesprek. 

De Reis van de vordering

Bekijk de Reis van de vordering

Projectinformatie

Opdrachtgever

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Deelnemers

Ministerie van JenV en SZW, KBvG, NVI, Deurwaardersbelangen.nu, VCMB, NVVK, Schuldenknooppunt, Bureau Wsnp en de Raad voor de Rechtspraak

Looptijd

December 2022 - september 2023

Samenwerking

Jonathan van der Geer

Rol Purpose

Facilitator en gespreksleider

Purposeteam

Sylvia en Nikie

Met elkaar om tafel 

Een motie uit de Tweede Kamer in 2020 zette de civiele invorderingsketen weer op de politieke agenda. Met de eerste ideeën voor verbeteringen wilde het ministerie van JenV een nieuwe serie thematafels organiseren met de ketenpartners om dieper in te gaan op de problematiek rondom het huidige incassostelsel.

Het uitgangspunt? Komen tot concrete aanbevelingen voor keten- en stelselverbeteringen voor een goed functionerende civiele invorderingsketen die doet waar het voor bedoeld is: het betaalprobleem tussen schuldeiser en de klant helpen oplossen. 

“Alle stapjes in de keten hebben een rechtmatige basis en zijn te verklaren, maar de samenloop kan zorgen voor excessen.”

Franc Weerwind, demissionair minister voor Rechtsbescherming

We zijn trots op ...

We hebben gezorgd voor een constructieve dialoog tussen de partijen met als resultaat een verkenning in het stelsel van civiele invordering.

Faciliteren en visualiseren

Purpose verzorgde alle praktische en inhoudelijke voorbereiding en begeleidde de bijeenkomsten. Ook brachten we de effecten in beeld: in de ‘Reis van de vordering’ is gevisualiseerd hoe een vordering van 50 euro kan oplopen tot 750 euro.

Daarnaast hielpen we met het formuleren van de opdracht voor een kennisanalyse over invordering door de Hogeschool Utrecht en schuldenexpert André Moerman. 

De Reis van de vordering

De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in een brief van demissionair Minister Weerwind aan de Tweede Kamer. Vooral onze ‘Reis van de vordering’ wordt gezien als een ‘eye-opener’ over de problemen in het huidige stelsel.

De ministeries van JenV en SZW verkennen momenteel de mogelijke wijzigingen in het stelsel van civiele invordering.

Wat is de vervolgstap?

De ministeries van JenV en SZW zijn aan zet voor de verdere uitwerking in de verkenning, zoals in de Kamerbrief is aangekondigd. Er is een kwartiermaker benoemd die dit traject gaat leiden.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Sylvia de Bruijn.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.