#Blogs

De volgende 10 jaar … met Dick-Jan Abbringh

10-12-2021

Dit jaar bestaat Purpose 10 jaar.  Dat vieren we samen! We  spreken mensen die ons inspireren. Door de manier waarop zij betekenis geven aan hun leven en bijdragen aan een maatschappij met meer Purpose. Ontdek de inspiratie en ga mee op #ExpeditiePurpose. Afsluitend is Dick-Jan Abbringh aan het woord.

Breuklijnen dichten voor een eerlijke maatschappij

Afgelopen jaar stond in het teken van de viering van ons 10-jarig bestaan. We hebben een jaar lang elke maand een bijdrage gedeeld rondom het thema vertrouwen, als olie in de machine van de samenleving. In deze laatste bijdrage is het tijd om vooruit te kijken. De samenleving heeft te maken met een dalend vertrouwen. Afgelopen jaren zien we nieuwe en diepere breuklijnen in de samenleving.

Als Purpose willen we met onze initiatieven en projecten een bijdrage leveren aan het dichten hiervan. Binnen onze eigen mogelijkheden en met andere partijen die dit ook nastreven. Hiermee wil ik iedereen inspireren om samen met ons een bijdrage te leveren, op weg naar een eerlijke maatschappij.

 

Breuklijnen in samenleving voor iedereen zichtbaar en voelbaar 

Het afgelopen jaar zijn er nieuwe breuklijnen zichtbaar in de samenleving. Daarnaast worden bestaande breuklijnen dieper: arm versus rijk, gevaccineerd versus ongevaccineerd, overheid versus burger, mens tegen systeem, werk versus werkloos, randstad versus platteland en huizenbezitters versus huurders. Deze breuklijnen lopen dwars door de organisaties en families heen. De resulterende spanningen zijn zichtbaar voor iedereen in de samenleving. Het vertrouwen is op een dieptepunt gekomen.

Afgelopen jaar hebben verschillende mensen, waaronder rabbijn Soetendorp, Machteld Huber en Jaap Winter een bijdrage geleverd aan onze jubileumcampagne #ExpeditiePurpose. In hun verhalen noemen ze drie belangrijke factoren die leiden tot breuklijnen in de samenleving die nu zo zichtbaar zijn;

 • De informatievoorziening; mensen leven in andere werelden en begrijpen elkaar niet meer.
 • De afwezigheid van dialoog; het lukt niet meer om met elkaar het gesprek aan te gaan.
 • Het ontbreken van vertrouwen; groepen wantrouwen elkaar en instituties.

Het ideaal van de eerlijke maatschappij

Voor mij heeft een ideale maatschappij weinig en ondiepe breuklijnen. Het zou niet moeten uitmaken waar je wieg heeft gestaan. In een eerlijke maatschappij heeft iedereen dezelfde kans om met talent en hard werken zich een goede plek te verwerven in de maatschappij en economie.
Ik zie vier factoren die van belang zijn voor iemands sociale kansen:

 • Gezondheid – Fysieke en mentale gezondheid is cruciaal om mee te doen in een eerlijke maatschappij. Daarvoor is het nodig om gezond gedrag te stimuleren en toegang te bieden tot betaalbare zorg.
 • Opleiding – Een hoogwaardige opleiding en toegang tot goed onderwijs is cruciaal voor een goede toekomst.
 • Werk – Toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en ondernemerschap is cruciaal. Werk en ondernemerschap is veel meer dan geld verdienen. Het geeft identiteit en sociale aansluiting.
 • Inkomen – Inkomen resulteert uit de eerste drie factoren. Talent, gezondheid, opleiding en werk geeft kans op een goed inkomen.

De kansen om mee te doen in de maatschappij zijn optimaal als je gezond bent, een goede opleiding hebt met een goede baan en inkomen. Dit is niet aan iedereen gegeven, maar de kansen hierop zijn niet goed verdeeld. Het maakt dus helaas veel uit waar jouw wieg heeft gestaan. Persoonlijk vind ik dat we hier als Purpose ons voor moeten inzetten in de komende 10 jaar.

Welke breuklijnen kiezen wij als Purpose?

Als Purpose gaan we ons de komende 10 jaar inzetten voor een eerlijke maatschappij in Nederland. We richten ons op het helpen van kwetsbare groepen om hun kansen te vergroten. Dit betekent dat we met onze initiatieven en projecten een bijdrage willen leveren aan:

 • Armoede bestrijden – Breuklijn arm versus rijk (SDG 1)
 • Gezondheidsverschillen verkleinen – Breuklijn ongezond versus gezond (SDG 3)
 • Onderwijs verbeteren – Breuklijn laag versus hoog opgeleid (SDG 4)
 • Arbeidsparticipatie vergroten – Breuklijn werkloos versus werk (SDG 8)

Deze vier breuklijnen zijn niet willekeurig gekozen. Onze ervaring is dat juist deze randvoorwaarden nodig zijn om sociaal mobiel te kunnen zijn. Mensen kunnen hun leven hiermee structureel verbeteren. Hierdoor wordt onze impact merkbaar in de huiskamer. Elke bijdrage aan dit doel helpt.

Kleine stappen, grote impact

De bijdrage die we leveren hoeft niet altijd in grootse dingen te zitten. Als Purpose hebben we in Rotterdam geholpen met project TOM (Thuis Onbeperkt Mobiel) om 80 ouderen langer in goede gezondheid thuis te laten wonen. Ouderen trainden met elkaar in groepen en leerden het belang van gezonde voeding en beweging. Dit onder begeleiding van fysiotherapeuten en diëtisten. Het was zo leuk om met deze ouderen te spreken. En juist de sociale component was voor hen waardevol.

In een van de groepen was er een oudere mevrouw die het ontzettend fijn vond om mee te doen. Na een tijdje begon ze te dementeren. Ze vergat de bijeenkomsten steeds vaker en kon niet meer zelfstandig de weg vinden naar het wijkcentrum. Daardoor kon ze niet meer meedoen. Haar groepje met andere ouderen nam het initiatief om de mevrouw te helpen. Ze haalden haar op, brachten haar thuis en kookten voor haar. Hierdoor kon ze toch blijven deelnemen aan het programma.

Hoe overbruggen we de gekozen breuklijnen?

In de komende tien jaar willen we de positieve invloed van Purpose en onze partners merkbaar laten zijn doordat breuklijnen worden ‘gelijmd’. We gaan dit op de volgende manieren doen:

 1. Strategievorming: we maken concrete plannen in nauwe samenwerking met mensen uit de doelgroep en belanghebbenden.
 2. Beeldvorming: meten en monitoren voor een gedeeld beeld. We gaan op creatieve manieren, participatief onderzoek doen op basis van meetbare en merkbare elementen. Hiermee creëren we een gedeeld beeld van de werkelijkheid met grotere groepen.
 3. Vernieuwing: ontwerpen van concepten met impact. We gaan met groepen belanghebbenden nieuwe strategieën en concepten ontwikkelen met een positieve impact op een van de 4 breuklijnen.
 4. Verbinding: al onze projecten doen we in nauwe verbinding met grotere groepen. We gebruiken hiervoor moderne technieken zoals online communities, workshops en hackathons.

Werk met ons samen aan de eerlijke maatschappij. Een bijzondere tijd vraagt om bijzondere organisaties die bijzondere risico’s durven nemen. Als Purpose durven we dit aan. We zien veel organisaties die hetzelfde nastreven. Wie doet er met ons mee?

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.