#Blogs

Data helpt om het bereik van minimaregelingen te vergroten

13-10-2020

Doekes Prakken, Thijs Bodmer

Begin dit jaar spraken wij met Lex (fictieve naam) over zijn ervaringen met minimaregelingen. Hij werkte altijd voor de NS, maar werd afgekeurd. In die roerige periode is zijn vrouw bij hem weggegaan en is hij in een depressie geraakt. Hij zit nu al enige tijd in de bijstand en maakt gebruik van enkele minimaregelingen. In het gesprek kwamen we er ook achter dat hij geen Individuele Inkomenstoeslag (IIT) ontvangt, terwijl hij hier wel recht op heeft. Dit zien we vaker. In deze blog laten we je zien hoe je mensen zoals Lex proactief kan helpen door als gemeente slim gebruik te maken van je eigen data.

Analyseer combinaties en ontdek zo opvallende groepen niet-gebruikers in je bestand

Als gemeente beschik je over een interessante berg data die je in het voordeel van je inwoners, zoals Lex, kunt inzetten. Je kan bijvoorbeeld een analyse maken op de combinaties van regelingen die inwoners gebruiken, maar ook op welke combinaties juist niet voorkomen, zoals bij Lex het geval was. In het voorbeeld hieronder, zie je het resultaat van zo’n analyse. Opvallend in dit resultaat is bijvoorbeeld dat sommige inwoners wel IIT ontvangen, maar daarbij niet de stadspas ontvangen. Gezien de voorwaarden van de IIT (vaak langer dan 3 jaar inkomen op bijstandsnorm), komt deze groep wel in aanmerking voor de stadspas. Hier zou het bereik dus vergroot kunnen worden.

Inzicht in niet-gebruik kan leiden tot 20% groei in bereik

Door het uitvoeren van deze analyse komt er een lijst met inwoners naar boven die je als gemeente proactief kan benaderen. In eerdere onderzoeken kon hiermee in potentie het bereik van bijvoorbeeld een participatieregeling tot 20% vergroot worden. De gemeente Utrecht en uitvoeringsorganisatie Avres werken met vooringevulde brieven, waarmee deze inwoners eenvoudig alsnog een aanvraag kunnen doen. Het respons hierop is vaak hoger dan 90%. Lex heeft dit ook eens meegemaakt en was hier bijzonder over te spreken. “Het reguliere aanvragen levert mij altijd veel stress op. Het kost veel tijd en je moet heel alert zijn, want bij een klein foutje kan het al mis gaan. En steeds krijg je weer het gevoel dat je je handje op moet houden. Nu voelde ik mij echt gesteund door de gemeente.”

Koppel bestanden met externe organisaties voor extra resultaat

Je kan je voorstellen dat het koppelen van bestanden met externe organisaties zoals de Sociale Dienst (sociale dienst uitkering) SVB (AIO) en mogelijk het UWV (WAJONG) voor nog meer rechthebbenden kan zorgen. Zij kennen vaak weer inwoners die bij de gemeente/samenwerkingsverband wellicht niet in beeld zijn. Voorwaarde is doelbinding met armoede en dat inwoners toestemming voor de koppeling geven in het kader van de AVG. Gemeente Amsterdam Belastingen en Sociale Dienst Amsterdam (WPI) maakte slim gebruik van de opt-out methode: een inwoner geeft in principe toestemming, tenzij hij/zij bezwaar maakt. Na koppeling en een check bij het landelijke inlichtingenbureau bleken 7.500 Amsterdammers recht te hebben op kwijtschelding van lokale belastingen.

Dankzij data veel inwoners in korte tijd bereiken, met een hoge respons

Het grote voordeel van deze data-aanpak is dat je in relatief korte tijd veel inwoners boven water krijgt die je extra kunt ondersteunen. Vooral de eerste keer levert dit veel op. Daarna kan je door slimme samenwerkingen met externe organisaties nieuwe combinaties vinden om nieuwe inwoners zoals Lex te bereiken.

Zoek jij een partner om minima beter te bereiken? 

Wij doen en denken graag mee om minima in jouw gemeenten beter te kunnen bereiken en ondersteunen. Specifiek voor het bereiken van werkende minima kunnen we je goed helpen. Bekijk hier wat we voor je kunnen betekenen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.