#Blogs

Bereik minimaregelingen slim vergroten onder ZZP’ers

13-10-2020

Doekes Prakken

Veel ZZP’ers hebben het door de gevolgen van de coronacrisis lastig. Zo ook Sandra (fictieve naam), een bruidsfotografe. Haar werk is door de coronacrisis vrijwel volledig weggevallen, maar door de Tozo regeling houdt ze net haar hoofd boven water. Daar is ze dankbaar voor. Maar ze is verder niet bekend met andere minimaregelingen van haar gemeente. En dat geldt voor meer ZZP’ers. Hoe komt dat? Hoe kan je hen als gemeente wél bereiken met de regelingen waar ze recht op hebben?

Leer de wereld van ZZP’ers kennen, bijvoorbeeld bruidsfotografe Sandra

Het vergroten van het bereik onder ZZP’ers begint ermee hen te leren kennen. Wij doen dit bijvoorbeeld met flitsinterviews. Dit zijn korte, netwerkachtige gesprekjes, bijvoorbeeld bij de lunch van een co-working space. Dat is in ieder geval een plek waar, in dit geval, veel ZZP’ers komen. De nadruk ligt op kwantiteit en het vinden van de rode draad door de gesprekken heen. Hier kwam ik Sandra tegen. Ze maakt van de rustige periode gebruik om haar website en zichzelf als fotografe te verbeteren. Want, zo zegt ze, straks komt er echt wel weer een stortvloed aan bruiloften en dan sta ik vooraan!

Geen perceptie van arm zijn en er zélf weer bovenop willen komen

Sandra geeft aan wat we vaak horen: ze ziet zichzelf niet als arm, maar beoordeelt de situatie als ‘tijdelijk niet goed rond kunnen komen’. Dit zien we vaker bij ZZP’ers. Door hard te werken en dóór te gaan komt het in hun beleving straks goed. Hun focus ligt dan ook niet bij het verkrijgen van financiële steun, maar op het vinden van nieuw betaald werk. Zélf je broek ophouden en je problemen oplossen. Als je Sandra vraagt naar haar beeld over de regelingen, dan heeft ze het idee dat ze er geen recht op heeft of dat het teveel gedoe is om het aan te vragen voor het bedrag dat je ontvangt. Het is dus zoeken naar andere dan de traditionele wegen om mensen zoals Sandra goed te bereiken.

ZZP’ers niet direct benaderen, maar via vertrouwenspersonen

ZZP’ers zullen niet snel zelf aankloppen bij de gemeente, maar er zijn wel andere plekken waar zij hun (financiële) zorgen delen. Sandra spreekt hier bijvoorbeeld over met haar boekhouder. Die heeft inzicht in haar financiën en mede daardoor een vertrouwensband met haar. De boekhouder kan de minimaregelingen onder de aandacht brengen en in sommige gevallen zelfs namens Sandra een aanvraag doen. De gemeente Utrecht heeft dit eerder al eens zo gedaan en gaat deze actie dit najaar herhalen. Dit keer met extra ondersteuningsaanbod in geval van schulden.

Door de Tozo regeling komen veel ZZP’ers met een laag inkomen ineens wél in beeld

Veel ZZP’ers met een laag inkomen maken gebruiken van de Tozo regeling van de overheid, zo ook Sandra. Dat biedt kansen om mensen zoals Sandra bekend te maken met andere minimaregelingen. Gemeente Utrecht koos ervoor om aanvragers van Tozo 2 proactief te benaderen. Dat hebben ze gedaan door hen direct toegang te geven tot de U-Pas, te informeren over andere regelingen en ze uit te nodigen voor een onderzoek naar hun behoeften. Tot dusver hebben al 400 ZZP’ers meegedaan aan het onderzoek. Eerste resultaten laten zien dat er behoefte is aan (om)scholing naar een andere sector, toegang tot ondernemersnetwerken en bijscholing om beter te worden in het eigen vak (zoals Sandra aan het doen is).

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.