#Blogs

Hoe kunnen DebtTechs en incassoafdelingen als essentiële beroepen worden erkend?

24-03-2020

De coronacrisis heeft niet alleen grote sociale gevolgen, maar is ook van grote invloed op onze economie. Een toenemend aantal mensen meldt zich voor hulp bij gemeenten en banken, omdat ze in acute geldnood zijn gekomen. Deze mensen zijn, soms in paniek, op zoek naar oplossingen voor hun acute financiële problemen. De overheid heeft weliswaar toezeggingen gedaan, maar de uitvoering is er nog niet klaar voor. De huidige situatie zorgt voor de instroom van nieuwe doelgroepen (zoals ZZP’ers, MKB) die we na de kredietcrisis lange tijd vrijwel niet meer hebben gezien. En net als in de gezondheidszorg zijn de loketten van de overheid, gemeenten, bijzonder beheer en incassoafdelingen amper of niet berekend op een instroom van deze omvang.

 

Directe actie nodig

Om de (aankomende) economische schokgolf het hoofd te bieden is direct gezamenlijke actie nodig van alle partijen in het ecosysteem, die mensen willen helpen met het oplossen van hun schulden en daaruit voortvloeiende (betalings)problemen. Mensen dreigen nu de weg niet te kunnen vinden naar hulp, die door de overheid wordt aangeboden. Er zijn nieuwe contactcenters nodig om ondersteuning te bieden en hulpverleners zullen mensen online moeten kunnen helpen in plaats van fysiek. Voor de zwaksten onder ons kan of zelfs moet hulp bestaan uit het verstrekken van financiële ondersteuning en overbrugging van deze moeilijke periode door middel van uitstel van betaling. Het risico bestaat echter dat mensen hulp niet zelfstandig of op eigen kracht kunnen regelen. Niet iedereen is immers digitaal vaardig en als mensen in paniek zijn hebben zij vaak ook interpersoonlijke hulp nodig. Er is echter op dit moment geen tijd voor lange discussies. We zullen daarom gelijktijdig systemen en hulpmiddelen moeten ontwerpen, bouwen en organiseren.

 

‘DebtTechs’ klaar voor het grote werk

Omdat fysiek contact nu niet of zeer beperkt mogelijk is, wordt digitale hulp belangrijker. De afgelopen jaren zijn er verschillende startups en nieuwe toetreders op de markt gekomen, die digitale oplossingen maken voor mensen met schulden. We noemen deze bedrijven ook wel de ‘DebtTechs’ en sinds kort werken ze nauwer met elkaar samen. Dit zijn partijen als Plinkr, Buddy, Budlr, MoneYou, Huishoudboekje, Vaste Lasten Pakket, Fikks en BuyProxy. Samenwerking met en tussen deze partijen is cruciaal om de hulp te bieden die nodig is. De meeste partijen zijn klaar voor het grote werk.

 

Mensen helpen is bijzonder zinvol in deze tijd

Nu is de tijd dat vermelde partijen hun maatschappelijke rol pakken. Vaak is een crisis nodig om tot diepgaande innovatie te komen. Adviesbureau Purpose heeft tijdens de kredietcrisis jarenlang de bijzonder beheer afdelingen van banken gebenchmarkt. In die tijd zijn bijzonder beheer afdelingen omgevormd tot innovatieve organisaties die mensen effectief konden helpen. Daarmee is voor duizenden gezinnen een gedwongen verkoop afgewend. Je hoefde in die tijd dan ook niemand uit te leggen dat bijzonder beheer medewerker een zinvol beroep was. Net als tijdens de kredietcrisis biedt de coronacrisis bij uitstek de gelegenheid om mensen die aan de financiële afgrond staan te redden. Daarmee kunnen incassoafdelingen, incassobureaus, deurwaarders en DebtTechs hun plaats verdienen in de lijst van essentiële beroepen.

 

Eerste klappen opvangen

Purpose is in verschillende gemeenten en voor bijzonder beheer afdelingen bezig om te zorgen dat we de eerste klappen kunnen opvangen. Dat hebben we gedaan tijdens de kredietcrisis en dat doen we nu weer, ook al realiseren we ons dat deze crisis totaal anders is. Maar ook nu komen weer veel gezinnen in financiële problemen. Daarbij werken we als regiepartij samen met gemeenten, incasso afdelingen en DebtTechs. We nemen initiatieven en brengen partijen samen om mensen te helpen. Laten we in deze coronacrisis met elkaar de eerste klappen opvangen om zo mensen door deze moeilijke periode heen te helpen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.