#Blogs

Op zoek naar de randvoorwaarden voor succesvolle preventie in de regio

14-12-2021

Stimuleren van gezondheid voorkomt ziekte

De termen preventie en gezondheidsbevordering zijn als twee kanten van dezelfde medaille: het stimuleren van gezondheid (bevordering) voorkomt ziekte (preventie). Hoe kunnen we betere gezondheid en minder zorggebruik bereiken op de meest effectieve manier? Om een antwoord te vinden op deze vraag moeten we eerst achterhalen waarom preventie in de praktijk zo moeilijk te organiseren is.

 

In dit paper analyseren we het probleem op basis van onze gesprekken met negen experts. We leerden dat er zes belangrijke struikelblokken zijn die succesvolle preventieprogramma’s in de weg staan: vrijblijvendheid, onbekendheid, niet-passende financiering, schotten tussen domeinen, onduidelijkheid over de benodigde bewijslast en onvoldoende bereik van de doelgroep.

 

Lees hier ons eerste deel uit het tweeluik: de probleemanalyse

Om de discussie verder te brengen organiseren we een rondetafelgesprek met een aantal van de geïnterviewde experts. Met elkaar stellen we vast welke oplossingsrichtingen er zijn voor de blokkades. En we prioriteren de oplossingen: welke stappen moet je wanneer zetten? De uitkomsten van dit gesprek gebruiken we voor het tweede deel van dit tweeluik, waarin we de randvoorwaarden voor succesvolle preventie uitwerken.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.