#Events

Webinar terugkijken: Meer impact met sociaal incasseren

4 april 2024

Strategieën om de maatschappelijke waarde van een sociaal incassoproces te berekenen

⬇️ Sociaal incasseren past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je als organisatie hebt.

Dat gaf het merendeel van de 50 deelnemers aan in het webinar ‘Meer impact met sociaal incasseren’. En daar zijn wij het roerend mee eens.

3 inzichten uit het webinar:
⚖️ Bij sociaal incasseren gaat het niet alleen om je eigen klanten en je financiële resultaten, maar ook om de maatschappelijke rol die je als organisatie hebt en hoe je die op een betere manier vervult.

📏 De waarde van sociale incasso meetbaar maken is ontzettend belangrijk. Een combinatie van praktische tools helpt: om te meten waar je staat en waar je heen wilt, voor het berekenen van de (kwantitatieve en kwalitatieve!) waarde van wat je doet en om te meten hoe je klanten het ervaren.

💬 Om van sociale incasso écht werk te maken is het hard nodig om elkaar veel meer op te zoeken en ervaringen over wat wel en niet werkt in de praktijk met elkaar uit te wisselen.

🙌 Dank aan Miki Peric en Arjan Knegt voor het delen van hun ervaring met sociaal incasseren. En onze collega’s Art-Jan voor de heldere toelichting op de Toolbox en Doekes voor de strakke moderatie!

Vraag hier de opname van het webinar aan

Over het webinar

Of je nu al bezig bent met sociaal incasseren of nog aan het verkennen bent hoe je dit integreert in jouw incassoproces: veranderingen in beleid en operatie zijn uitdagend. De focus op kortetermijnwinsten en financiële prestaties zit hierbij vaak in de weg. Terwijl de business case op de langere termijn wel degelijk positief uitpakt. In dit webinar laten we je zien hoe je de strategische voordelen van sociale incasso concreet én kwantificeerbaar maakt. Met praktijkvoorbeelden van Eneco en Coöperatie VGZ!

Sociaal incasseren is een mensgerichte incasso-aanpak gericht op haalbare en duurzame oplossingen voor klanten, schuldeisers en de maatschappij. Het brengt financiële en strategische voordelen, zoals het versterken van de klantloyaliteit en het verminderen van sociaal-maatschappelijke kosten. En het biedt kans om proactief in te spelen op veranderende wet- en regelgeving. Denk aan de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) en de Corporate Social Responsiblity Directive (CSRD).

In dit webinar:

  • Leer je over effectieve rekenmethoden om de impact van sociaal incasseren te kwantificeren en analyseren. 
  • Maak je kennis met praktische instrumenten voor de succesvolle implementatie en voortdurende verbetering van sociaal incasseren binnen je organisatie. 
  • Hoor je hoe de concrete waarde van sociaal incasseren je helpt in het nemen van strategische beslissingen die zowel zakelijk als maatschappelijk impactvol zijn.

Hier gingen de deelnemers na het webinar mee weg:

🚀 Strategieën om drempels zoals interne weerstand, financiële overwegingen en technologische uitdagingen te overwinnen.

💡 Informatie over de praktische toolbox die jou als manager helpt om keuzes te maken, impact te meten en inzichten te verkrijgen bij klanten.

🔍 Voorbeelden van hoe organisaties zoals Eneco en Coöperatie VGZ werken aan de implementatie van sociaal incasseren.

Sprekers:

🎤 Miki Peric, Social Energy Transition Manager bij Eneco
🎤 Arjan Knegt, Missieleider/Expert Doelgroep en Propositie-ontwikkeling bij Coöperatie VGZ

Dit webinar is voor:

Iedereen met een beslissingsbevoegde of leidinggevende rol die direct of indirect te maken heeft met een incassoproces van een organisatie. Denk aan directeuren, verantwoordelijkheden voor financieel en strategisch beleid, incasso- en creditmanagers en risicoanalisten.

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.