#Nieuws

Purpose helpt bij opstellen van een corona actieplan voor de hypotheeksector

25-03-2021

Kwetsbare groepen die in de problemen komen door de coronacrisis moeten we helpen. Samen met deelnemers van het Platform Hypotheken werkt NHG aan een ‘corona actieplan’ voor de hypotheeksector, met concrete oplossingen en aanbevelingen. NHG heeft Purpose gevraagd bij dit project te helpen.

Jaarlijks praat de minister van Binnenlandse Zaken met het Platform Hypotheken, een brede vertegenwoordiging van de hypotheeksector. Tijdens de laatste bijeenkomst van het platform heeft demissionair minister Ollongren aan NHG gevraagd om het voortouw te nemen voor het opstellen van een ‘corona actieplan’ voor de hypotheeksector. Doel is om tijdens en na de coronacrisis woningfinanciering toegankelijk en betaalbaar te houden in alle scenario’s. Tijdens dit project zullen Purpose en NHG samen met de deelnemers vanuit het platform werken aan concrete oplossingen voor mogelijke problemen. Vóór de zomer zal het platform het resulterende plan aanbieden.

“Kwetsbare groepen die in de problemen komen door de coronacrisis moeten we helpen.”

Impact coronacrisis op hypotheekklanten is nog onzeker

De coronacrisis heeft impact op het leven van iedereen. Er zijn veel zorgen over de financiële gevolgen, ook bij huidige en toekomstige hypotheekklanten. Door overheidssteun zijn de effecten op hypotheekklanten nu nog beperkt, maar de vraag is of dat zo blijft. We zien twee dominante thema’s die klanten in de hypotheekmarkt kunnen gaan raken:

  • Toegangsproblemen tot de hypotheekmarkt, die vragen om oplossingen om verantwoorde woningfinanciering te borgen
  • Betalingsproblemen bij bestaande hypotheekklanten, die vragen om oplossingen die woningbehoud mogelijk maken (en waar nodig een vangnet bieden)

Het gewenste resultaat: een breed gedragen corona actieplan

Het gewenste eindresultaat van dit gezamenlijke project is een actieplan met aanbevelingen en oplossingen, inclusief een analyse van de te verwachten aard en omvang van de problemen. Daarmee hopen de betrokken partijen consumenten die in problemen kunnen komen nog beter te kunnen helpen.

Vanuit Purpose kijken we uit naar een inspirerende samenwerking met NHG en de deelnemers van het Platform Hypotheken. We zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen komen tot een mooi en gedragen actieplan. De uitdaging is fors, maar het maatschappelijk belang is groot.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.