#Nieuws

Risico op hart- en vaatziekten blijvend verminderen

18-01-2021

Uniek traject gestart naar duurzame oplossing voor risicovermindering van hart- en vaatziekten

De coöperatie Geijnzorg (samenwerkingsverband van alle gezondheidscentra in Nieuwegein op het gebied van hart- en vaatziekten) heeft de handschoen opgepakt om echt een stap verder te zetten in het voorkómen van hart- en vaatziekten.

 

Er is natuurlijk al heel veel gedaan en bedacht op dit gebied. Maar Geijnzorg gaat hierin nog een stap verder door het met partijen binnen en buiten de zorg èn samen met de patiënt aan te pakken. Op een dusdanige manier dat het ook duurzaam ingepast kan worden.

 

Allerlei stakeholders rondom de patiënt in de wijk worden uitgenodigd voor interviews en/of twee bijeenkomsten om mee te denken hoe dit probleem te ‘hacken’. Denk als deelnemers naast de huisarts en praktijkondersteuner aan sportverenigingen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, zorgverzekeraars, supermarkten en inwoners/patiënten. In deze bijeenkomsten spreken ook experts uit andere regio’s of andere branches ter inspiratie voor nieuwe ideeën.

 

Blijf ons volgen voor de ontwikkelingen!

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.