#Nieuws

Onderzoek naar succesfactoren van stabilisatie open voor deelname gemeenten

11-02-2019

In opdracht van Schouders Eronder onderzoekt Purpose de succes- en faalfactoren van het stabilisatietraject van schuldhulpverlening. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder tenminste vier Nederlandse gemeenten, met uiteenlopende benaderingen van stabilisatie (Assen, Den Haag, Goeree-Overflakkee en BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)). We overwegen het onderzoek verder te verbreden met enkele gemeenten. Dus gemeenten zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Dit kan tot 22 februari.

 

Praktijkonderzoek in nauwe samenwerking met gemeenten

Purpose hanteert voor dit project een praktijkgerichte aanpak. In nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten werken we toe naar praktisch toepasbare interventies, die we ook daadwerkelijk in de praktijk toetsen. Het onderzoek loopt tot eind 2019. Meer lezen? Bekijk hier de casebeschrijving. Interesse in deelname? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen de Lange.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.