#Nieuws

Er komt een nieuw incassostelsel, maar dat is geen reden om stil te zitten

12-03-2024

De Tweede Kamer heeft op 5 maart jl. met ruime meerderheid een motie aangenomen waarbij de regering wordt opgeroepen voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een nieuw incassostelsel. Dat is goed nieuws! Maar geen reden om nu af te wachten.

Zet het thema in jouw organisatie op de kaart met ons posterpakket
Met behulp van het posterpakket kan je het thema sociaal incasseren op de kaart zetten in jouw organisatie. Wil je de posters ontvangen? Vul je e-mailadres in en wij sturen het posterpakket naar je op.

Nieuw incassostelsel is nodig, maar kost tijd

Schuldeisers en hun partners in de invorderingsketen zetten zich in om openstaande vorderingen te incasseren. In het huidige incassostelsel kunnen zij daarvoor wettelijke kosten in rekening brengen, deze komen boven op de openstaande rekening. Voor de klant die niet kan betalen kan dat flink oplopen en wordt het betalingsprobleem alleen maar groter. Hulp bieden en met de klant in gesprek gaan voor een passende, duurzame oplossing levert alle betrokkenen uiteindelijk meer op: dat is sociale incasso.

Een groeiende groep schuldeisers en incassopartners ziet dat ook. Ons huidige incassostelsel is er echter onvoldoende op ingericht om dat te stimuleren: de beweging naar sociaal incasseren wordt beperkt door de wettelijke kaders. Er zijn meer financiële prikkels om te escaleren, dan om hulp te bieden.

De overheid is zich daarvan bewust en is eind vorig jaar een verkenning gestart naar een nieuw invorderingsstelsel. Ook de politiek zit er bovenop: in de motie die op 5 maart 2024 werd aangenomen roepen Kamerleden van CU, NSC, CDA en SGP de regering op om voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een nieuw incassostelsel. Mooi dat er verandering komt! Maar: een stelselwijziging kost veel tijd…

 

Ik wil het posterpakket Reis van de Vordering ontvangen

Wat je nu al kunt doen met sociaal incasseren

Daarom een oproep aan de schuldeisers en hun partners in de keten. Wacht niet op het nieuwe stelsel! Ga nu al met jouw organisatie aan de slag met sociaal incasseren. Werk aan draagvlak om de organisatie in beweging te krijgen. Purpose ontwikkelde een posterpakket dat je kunt inzetten om de bewustwording te vergroten. Een visuele weergave van de Reis van de vordering, met alle stappen in de keten en de maximale kostenoploop, inclusief twee aansprekende voorbeelden vanuit klantperspectief. Gebruik deze eye-openers om sociaal incasseren ook in jouw organisatie op de kaart te zetten!

Eigen schuld van €90…dikke bult van ruim €900

Een relatief kleine betalingsachterstand kan in een aantal stappen oplopen tot een hoog bedrag. Dat kan leiden tot verontwaardiging en verwarring en tot escalatie van betalingsproblemen. Gelukkig zien steeds meer partijen in dat dit zo niet langer kan.

In een eerder traject organiseerden en begeleidden we thematafels met de ministeries JenV, SZW en vertegenwoordigers uit de keten om in gesprek te gaan over wat er nodig is om de civiele invorderingsketen beter en maatschappelijk verantwoord te laten functioneren. Op basis daarvan hebben we de Reis van de Vordering visueel gemaakt en als poster beschikbaar gemaakt.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.