#Nieuws

Vitalere ouderen in het Rotterdamse Het Lage Land

05-07-2020

Ouderen uit de Rotterdamse wijk Het Lage Land voelen zich gezonder, bewegen makkelijker en ervaren meer kwaliteit van leven dankzij het programma TOM: Thuis Onbezorgd Mobiel. Hieraan deden vorig jaar 73 ouderen uit de Rotterdamse wijk Het Lage Land mee. De deelnemers waardeerden TOM met een 8,6 en gaven aan minder te vallen.

“Het is belangrijk om goed voor onze ouderen te zorgen, zodat zij zo lang mogelijk gezond blijven, zich fit en vitaal voelen en actief kunnen blijven in hun eigen omgeving. Dankzij TOM is er positieve aandacht voor gezond eten, gezond bewegen en sociaal welzijn. Het is fantastisch om te zien hoe dat zijn vruchten afwerpt. Dat biedt mooie kansen om TOM  de komende periode verder uit te rollen in diverse Rotterdamse wijken.”

Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, Welzijn, Ouderen, Sport

Sterker door TOM

In april 2019 is in de wijk Het Lage Land gestart met de pilot TOM: Thuis Onbezorgd Mobiel. In totaal deden 73 zelfstandig wonende ouderen mee aan het 14 weken durende programma voor meer kracht en vitaliteit. Ze waren in de leeftijd van 64 tot 94 jaar en hadden allen een verhoogd risico op valincidenten. Via In Balans kregen de deelnemers spierversterkende oefeningen, balans oefeningen en voorlichting over valrisico’s. Gezond en eiwitrijk eten stond centraal in persoonlijke voedingsadviezen en presentaties van de diëtisten tijdens gezamenlijke lunches. De derde pijler was gericht op het versterken van de sociale contacten, door wekelijks in vaste groepjes samen te komen en het inzetten van TOM-maatjes; vrijwilligers uit de wijk die beschikbaar waren voor vragen en meehielpen bij activiteiten.

Veelbelovende resultaten

Tijdens het programma en zes maanden na afloop van het programma is onderzoek gedaan naar hoe de deelnemers TOM ervoeren en welke (blijvende) resultaten zij boekten. De deelnemers vulden hiertoe vragenlijsten in over hun gezondheid en welbevinden, voeding en sociale contacten. Via beweegtesten werden ook de fysieke veranderingen bijgehouden.

‘Meer bewegen en gerichte training laten een sterke verbetering zien in het fysiek functioneren’, vertelt projectleider Rozan van der Veen van VeiligheidNL. ‘Dat bepaalt mede het risico op vallen. Ook neemt de angst om te vallen af als men sterker op de benen staat. Daarnaast vinden deelnemers dat hun kwaliteit van leven aanzienlijk is verbeterd en ervaren ze dat – ook zes maanden na afloop – hun gezondheid beter is dan voor de start van TOM.’ Verder is winst geboekt op de kennis van gezond eten en een hogere inname van eiwitten. Voldoende eiwitinname is belangrijk om spiermassa op peil te houden en lichamelijke achteruitgang bij ouderen te vertragen.

Stappenplan

Het stappenplan moet daarnaast zorgen voor een succesvolle invoering van TOM in andere gemeenten die ermee aan de slag willen. Het stappenplan kan eenvoudig worden aangepast aan de lokale situatie en het netwerk.

Meer informatie

TOM is in Het Lage Land uitgevoerd door: VeiligheidNL, Nutricia, Adviesbureau Purpose, Hogeschool Utrecht, gemeente Rotterdam, Buurtwerk, Diëtistenpraktijk HRC en fysiotherapeuten uit de wijk en met behulp van financiering van het Danone Ecosystem Fund.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.