#Onderzoek

Effectmeting van zorgpilot WegwijsGGZ voor mensen met complexe problematiek

Effectmeting

In het kort

De GGZ staat onder druk met toenemende complexe problematiek. Mensen worden van kastje naar de muur gestuurd en moeten lang wachten op hulp. WegwijsGGZ wil cliënten snellere en passendere hulp bieden. Daarvoor is ze een pilot gestart om cliënten middels twee verkennende diepgaande gesprekken in kaart te brengen wat er allemaal niet en vooral ook wel goed gaat in het leven van een cliënt. Purpose is gevraagd om te onderzoeken wat het effect is van deze pilot.

Met de uitkomsten heeft WegwijsGGZ de meerwaarde van de interventie kunnen bewijzen en handvatten gekregen onder welke voorwaarden zij zouden kunnen opschalen.

WegwijsGGZ en Elaa 'Effectmeting van Verkennende Gesprekken WegwijsGGZ' 2023

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Elaa en WegwijsGGZ

Looptijd

Mei tot september 2023

Rol Purpose

Onderzoeker en adviseur

Purposeteam

Frank en Pien

Effectmeting van verkennende gesprekken

Wat is het effect van de verkennende gesprekken op de cliënt, huisarts en het afbuigen van GGZ?

De verkennende gesprekken is een nieuwe methode om de zorg integraler in te steken. Dit gebeurt door het in kaart brengen van de leefgebieden van de cliënt door een ervaren GGZ-specialist en een maatschappelijker werker. Wat gaat er goed en nog niet goed in het leven van de cliënt?

We zijn trots op ...

WegwijsGGZ biedt hulp aan een cliëntgroep die vaak niet op de juiste plek terecht komt, omdat ze door de complexiteit van de problematiek niet (goed) geholpen worden. Wij zijn er trots op dat we ondanks de lage aantallen in kaart hebben kunnen brengen welke waarde WegwijsGGZ toevoegt voor deze groep!

Multi-perspectief onderzoek

In multi-perspectief onderzoek hebben we de effecten van WegwijsGGZ in kaart gebracht.

Met interviews hebben we de beleving van de cliënt, de huisarts en POH-GGZ, bestuurders en WegwijsGGZ hulpverleners uitgevraagd.

Middels een vragenlijst is de visie van huisartsen en POH-GGZ opgehaald.

Ten slotte is data over de cliënten vanuit de huisartsen en POH-GGZ en WegwijsGGZ naast elkaar gelegd en de kosten van WegwijsGGZ afgezet tegen de (mogelijke) opbrengsten.

Werkt het?

Ja,

  • Cliënten zien WegwijsGGZ als een baken van hulp. Huisartsen en POH-GGZ zien WegwijsGGZ als de route voor de complexere cliënten om ze toch hulp te kunnen bieden (waar ze anders zelf niet uit komen). Ook bespaart het hen tijd (vaak 30 min).
  • WegwijsGGZ kan een veel breder hulpaanbod adviseren, zowel binnen als buiten de GGZ.
  • Bovendien wordt 25% van de cliënten geadviseerd hulp te zoeken buiten de GGZ (die anders wel naar de GGZ waren gegaan), wat extra interessant is vanuit de druk op de GGZ en financieel perspectief.

Maar:

    • Het levert cliënten wel een langere reis op, op weg naar hulp. 16% komt niet aan bij WegwijsGGZ na doorverwijzing van de huisarts en het is nog onbekend hoeveel cliënten daadwerkelijk hulp krijgen na verwijzing van WegwijsGGZ.

Ons advies

  • Zoek aansluiting bij de ontwikkeling van mentale gezondheidscentra zoals ook in het Integraal Zorgakkoord is aangegeven.
  • Onderzoek wat de effecten kunnen zijn bij lichtere doelgroepen (dan de specifieke complexe doelgroep in Amsterdam Zuidoost).
  • Optimaliseer de huidige werkwijze en processen.

Met de uitkomsten heeft WegwijsGGZ de meerwaarde van de interventie kunnen bewijzen en handvatten gekregen onder welke voorwaarden zij zouden kunnen opschalen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Frank van Jeveren.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.