#Blogs

Publieksrapportage Klantbeleving

19-04-2023

Op donderdag 20 april presenteerde onderzoeker Frank van Jeveren van Purpose de resultaten van een metastudie op basis van 4 grote onderzoeken, gefinancierd door SchoudersEronder NVVK en een tiental grote gemeenten. In totaal is de data van zo’n 800 hulpvragers en tientallen hulpverleners gecombineerd om een beeld te krijgen. De uitkomsten zijn gevisualiseerd in deze publieksrapportage.

Om te komen tot deze uitkomsten heeft Purpose jarenlang onderzoek gedaan naar de effecten van beleving van klanten op de effectiviteit en uitkomsten van schuldhulpverlening. Het is gebleken dat nog steeds te weinig mensen hun weg weten te vinden naar schuldhulpverlening. Bovendien vallen veel mensen uit aan het begin en tijdens het traject. Een flexibeler en beter passende hulpverlening zou helpen. De onderzoeken zijn hieronder geordend in 4 fasen:

 

Fase 1 (2019)

Onderzoek voor SchoudersEronder toont dat beleving cruciaal is

In een onderzoek naar het stabilisatietraject onder hulpvragers en hulpverleners van 6 gemeenten bleek dat beleving een centrale rol speelt in aanmelding en uitval van cliënten van schuldhulpverlening. Stress, angst en schaamte bepalen het succes veel meer dan eerder gedacht.

Fase 2 (2020-2021)

Vervolgonderzoek toont dat stress kan worden omgezet in hoop

Voor fase 2 heeft Purpose een belevingsmonitor laten ontwikkelen die regelmatig (elke 2 weken) de beleving van cliënten meet, waarbij de hulpverlener de resultaten registreert. Hierdoor kan de ontwikkeling van stress en andere belevingsvariabelen worden gemeten per fase van behandeling. De belevingsmonitor is een jaar lang gebruikt, waarbij een schat aan data is opgehaald.

Behandeling verhoogt in eerste instantie de stress naar piekmomenten, waarna het sterk daalt. Maar het werken aan hoop op een goede toekomst helpt juist om het vol te houden:

  • 82% geeft aan dat financiële problemen hun leven sterk beïnvloedt
  • 72% is zeer onrustig over deze problemen
  • 42% geeft aan te lijden onder zware stress

Behandeling bleek te helpen om hoop te creëren en stress te verminderen. Het duurt echter even voor de stress en onrust dalen. Rond de piekmomenten van stress is stress sensitieve dienstverlening cruciaal.

Fase 3 (2022)

NVVK jubileumonderzoek maakt schuldhulpverlening meetbaar en merkbaar

In een cohortstudie naar 800 cliënten en tientallen hulpverleners zijn de effecten van schuldhulpverlening op een 9-tal leefgebieden gemeten. Daarna zijn de uitkomsten gemonetariseerd. Uit het onderzoek bleek de positieve effecten van schuldhulpvelening op meerdere leefgebieden. Het bleek dat voor elke euro investering resulteert in twee euro aan maatschappelijke opbrengsten.

Daarnaast hebben we met 5 duo’s van hulpvrager/hulpverlener een participatieve film gemaakt, om het merkbare effect van hulpverlening aan te tonen. Hieruit bleek dat de waarde van het traject zelf ook een therapeutische waarde heeft voor de deelnemers.

Fase 4 (2022)

Belevingsmonitor en publieksrapportage toont belang flexibel en passend aanbod

In deze 4e fase is met 5 grote gemeenten weer een jaar onderzoek gedaan. In deze ronde is expliciet integraal gekeken naar zowel beleving als resultaten. Samen met de eerdere resultaten, zijn de uitkomsten uitgewerkt in de publieksrapportage.

Wat over alle onderzoeken blijkt is dat schuldhulpverlening bijzonder goed kan werken en dat het brede emotionele effect van de hulpverlener wordt onderschat. Daarom is het zo jammer dat relatief weinig mensen hun weg naar schuldhulpverlening weten te vinden. En het is zonde dat 15% van de mensen uitvalt. Vaak denken mensen dat ze er zelf wel uit gaan komen. Zeker wanneer ze merken hoe zwaar de interventie is. Daarom is het van groot belang dat er een veel flexibeler en passender schuldhulpverlening gaat komen. Daar gaan we echter niet komen, als elke gemeente dat op zijn eigen manier gaat doen. Daarom is het tijd voor een landelijk platform waar goede data beschikbaar komen, zodat het leerproces kan worden versterkt. Wellicht een toekomst droom, maar hard nodig.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.