#Onderzoek

Geldstress en ervaren gezondheid

gezinnen die geldstress ervaren

Onderzoek

In het kort 

Binnen het 10-jarig programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’ zet FNO Zorg voor kansen zich als fonds in voor het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen in kwetsbare situaties in Nederland. Purpose is gevraagd voor onderzoek en advies voor verbetering van het bestrijden van geldstress.

FNO Geldstress en ervaren gezondheid bij gezinnen 2022

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Samen Kansrijk en Gezond: een programma van FNO Zorg voor kansen

Looptijd

3 maanden in 2022

Samenwerking

FNO en Purpose

Rol Purpose

Onderzoeker en adviseur

Purposeteam

Jonathan en Mirte

Samen Kansrijk en Gezond

Het programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’ streeft naar een betere gezondheid van gezinnen door geldstress te verminderen en relevante initiatieven te benutten.

Welke initiatieven helpen bij het bestrijden van geldstress? En waar vinden we die veelbelovende initiatieven die geldstress verminderen in een wijk of dorp? Wat gebeurt daar en wat kunnen we ervan leren? We gaven FNO Zorg voor kansen richting met een inventariserend onderzoek.

We zijn trots op ...

Het geboden inzicht. Samen met ervaringsdeskundigen is een model opgesteld dat overzicht geeft in het brede palet aan initiatieven die geldstress bestrijden. 

Inventariseren en richting geven

Het onderzoek bestond uit vier fases:

  1. Een literatuurstudie waarbij we de resultaten doorleefden met het team van Samen Kansrijk en Gezond.
  2. Diepte-interviews met experts vanuit de onderzoekswereld en de praktijk.
  3. In gesprek met ervaringsdeskundigen.
  4. Verdieping en betekenisgeving; we hebben een aantal veelbelovende initiatieven uitgediept.

Veelbelovende initiatieven?

In een quickscan geven we de initiatieven weer in één overzichtelijk model, opgebouwd uit drie elementen: geld, financieel gedrag en ondersteuning vanuit de omgeving.

Uit het onderzoek blijkt dat er veel kansen liggen om initiatieven die geldstress bestrijden te verbeteren. De focus van deze initiatieven ligt op financieel gedrag en hulp, en minder op het versterken van bestaanszekerheid met geld. 

Wat is de vervolgstap?

FNO zorg voor kansen heeft actief ingezet op het ondersteunen van initiatieven die geldstress bestrijden. Zij gaan bijvoorbeeld partnerschappen sluiten met initiatieven, geworteld in een wijk of dorp, die de inkomens van gezinnen willen vergroten.

Daarmee geeft FNO Zorg voor kansen gehoor aan ons advies dat er mee aandacht nodig is voor initiatieven die geld geven, schulden kwijtschelden en/of helpen met sparen. Zo maken we impact voor morgen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Jonathan Fink-Jensen.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.