#Blogs

Purpose zomerinspiratie

10-07-2021

Dit jaar bestaat Purpose 10 jaar. Dat vieren we samen! We  spreken mensen die ons inspireren. Door de manier waarop zij betekenis geven aan hun leven en bijdragen aan een maatschappij met meer Purpose. Ontdek de inspiratie en ga mee op #ExpeditiePurpose. 

Hoe meet je het effect van een sociale interventie of innovatie? 

We trakteren deze maand op een lesje Purpose in de praktijk. Aan de hand van een actuele case én in samenwerking met onze opdrachtgever Stichting Jongeren Perspectief Fonds en samenwerkingspartner One2ten, laten we tijdens een interactieve sessie zien hoe wij de impact van sociale innovaties meten.

“Het was een inspirerende sessie, met goede lessen waar ikzelf mee aan de slag kan.”

op het strand

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.