#Blogs

Betere klantrelaties door sociale incasso

16-04-2024

Hoe helpt sociaal incasseren klantrelaties verbeteren?

Een betaalachterstand innen en tegelijkertijd een goede relatie met de klant behouden – kan dat? Ja, mits je het op een menselijke manier aanpakt. Klassieke incasso stelt de schuld voorop, terwijl sociale incasso de mens centraal stelt. Daardoor blijft de klantrelatie niet alleen behouden, maar verbetert deze zelfs. Hoe dan? We zetten 5 manieren uiteen waarop sociaal incasseren klantrelaties verbetert.

5 manieren waarop sociale incasso klantrelaties beter maakt

1. Klanten voelen zich in hun waarde gelaten

Respect, begrip en geduld zijn belangrijke waarden binnen sociale incasso. Het is een empathische en flexibele manier van incasseren – en dat merkt de klant. Door open communicatie, persoonlijk contact en medewerking vanuit de organisatie voelen klanten zich gehoord, begrepen en serieus genomen. Dat maakt dat zij eerder bereid zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te pakken en zo samen de betalingsachterstand op te lossen.

“Het zijn de kleine dingetjes, dat iemand zich inleeft en snapt dat het moeilijk kan zijn, maar ook ziet dat de klant de verantwoordelijkheid neemt om in ieder geval te betalen. Dat vind ik mooi. Dat geeft een power.”

-Anonieme deelnemer klanttevredenheidsonderzoek schuldeiser

2. De (financiële) gezondheid van klanten verbetert

Een kleine achterstand kan enorm oplopen. Sociale incasso begrijpt dit, net als het feit dat klanten met een betalingsachterstand vaak bij meerdere instanties tegelijk schulden hebben. Daarom biedt deze aanpak passende oplossingen met afspraken die de klant daadwerkelijk na kan komen. Het brengt de hele situatie in kaart, waardoor vroeg ingrijpen mogelijk is en geldproblemen klein blijven.

Zo komen klanten niet nog verder in financiële moeilijkheden – of er zelfs helemaal uit. Daardoor verbetert hun financiële gezondheid en hun algehele gezondheid net zo goed: minder geldzorgen scheelt tenslotte een hoop stress, schaamte en angst.

Impact Calculator berekent effect op klantrelatie

In samenwerking met asr/Aegon, Eneco en VGZ ontwikkelen wij de Impact Calculator. Een tool om de impact van je incassoproces te meten. De Impact Calculator meet ook welke impact het proces heeft op de klantrelatie:

  1. Verbetering van betaalgedrag zorgt voor hogere inkomsten van de organisatie en kleinere negatieve maatschappelijke impact
  2. Toename van klantbehoud na het incassoproces als gevolg van grotere klanttevredenheid zorgt voor hogere inkomsten voor de organisatie
  3. Nieuwe klanten zorgen voor meer inkomsten, als gevolg van verbetering van het bedrijfsimago door een sociaal incassoproces
Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Koen van der Veer.

Contact

3. Toekomstige achterstanden en geschillen vermijden

Als de financiële gezondheid van klanten verbetert, wordt ook hun financiële bewustwording en weerbaarheid groter. Ze hebben een beter idee van hoe ze met geld om moeten gaan en zijn zelfverzekerder en daadkrachtiger, waardoor ze in de toekomst eerder hun rekeningen weten te betalen en betere beslissingen nemen. Eenmalig in de klant investeren met een sociaal incassotraject voorkomt problemen in de relatie in de toekomst – financieel, maar ook in de vorm van geschillen die ontstaan als er wordt overgegaan op juridische procedures.

4. Loyaliteit op lange termijn

Duurzame oplossingen dragen bij aan duurzame klantrelaties. Klanten waarderen het dat je naar hen hebt geluisterd, hebt meegedacht en flexibele afspraken met hen hebt gemaakt. Ook na het aflossen van hun achterstand zullen ze hierdoor een positieve houding tegenover jou als organisatie hebben en nog lang tevreden klant blijven. Sterker nog: doordat je hen hebt geholpen met hun financiële problemen, kúnnen ze klant blijven en zelfs extra diensten of producten bij je afnemen. Ook hun bereidheid contact te zoeken, mee te werken en je aan te raden groeit dankzij jullie vertrouwensrelatie.

  1. Je bedrijfsreputatie krijgt een boost

Klanten die op een sociale manier behandeld zijn, beoordelen de schuldeisende organisatie positiever. Daardoor ontstaat een betere naamsbekendheid, wat ook een positieve impact heeft op de relaties met klanten zonder betalingsachterstand, potentiële nieuwe klanten én personeel. Je wordt gezien als maatschappelijk verantwoord en klantgericht. 

Medemenselijk incasseren

Klanten zijn uiteindelijk gewoon mensen. En mensen willen menselijk behandeld worden. Wanneer je sociaal incasseert, laat je zien dat je klanten – ook al zijn zij jou iets schuldig – op de eerste plaats ziet als medemens. Dat noemen we medemenselijk ondernemen. En dat werpt z’n vruchten af in de vorm van gezonde, vriendelijke en duurzame relaties tussen klant, schuldeiser en incasso-organisatie.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.