Een uitvaartverzekering voor mensen die het financieel moeilijk hebben

DELA is van mening dat iedereen recht heeft op een menswaardige uitvaart, ook mensen die het financieel moeilijk hebben. Zij laten bij overlijden vaak geen spaargeld na waarvan een uitvaart bekostigd kan worden. Daarmee zadelen ze hun nabestaanden dus met hoge kosten op.

 

DELA wil graag invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door zich met een uitvaartverzekering te richten op deze kwetsbare groep. Purpose is gevraagd om in een pilot te onderzoeken of en op welke manier mensen met financiële problemen getriggerd kunnen worden om een uitvaartverzekering af te sluiten.


begrafenis 1220 111975403026

In een drie maanden durende pilot werd de propositie bij de doelgroep getoetst

Om te toesten of en hoe deze doelgroep in praktijk getriggerd kan worden voor het afsluiten van een uitvaartverzekering zetten Purpose en DELA samen met een grote Nederlandse kredietbank en 8 kleine, lokale partijen een (in eerste instantie kleinschalige) pilot op. In de pilot is een uitvaartverzekering onder de aandacht gebracht bij mensen die in budgetbeheer zitten. Het project bestond uit drie fases:

 

1. Klantreis en ontwerp contactmomenten

Samen met DELA en de kredietbank tekenden we de gemiddelde klantreis van iemand in budgetbeheer uit – van aanmelding tot uitstroom - en inventariseerden de meest passende contactmomenten om een uitvaartverzekering onder de aandacht te brengen. We ontwikkelden communicatiemateriaal ter ondersteuning voor deze contactmomenten. Waaronder een neutrale landingspagina met informatie over een uitvaart, de kosten en risico’s en een verwijzing naar het verzekeringsproduct van DELA.

 

2. Monitoren voortgang

In september 2018 gingen de deelnemende partijen van start met het onder de aandacht brengen van een uitvaartverzekering en werd - zowel actief als passief - verwezen naar de landingspagina. Wekelijks monitorden wij het aantal bezoekers op de landingspagina en het aantal daadwerkelijk aangevraagde verzekeringen.

 

3. Evaluatie en vervolg

De pilot was een succes: in een periode van ruim drie maanden werden meer polissen afgesloten dan verwacht. Tijdens gesprekken met nieuwe klanten werd de behoefte naar een uitvaartverzekering onder deze doelgroep bevestigd. Verder volgde uit evaluatiegesprekken met medewerkers van DELA en deelnemende partijen een aantal procesoptimalisatiestappen.


Vervolg pilot voor opschaling 

De pilot bevestigde de behoefte bij de doelgroep. Na doorvoering van een aantal procesoptimalisaties zetten we de pilot voort op grotere schaal. Ditmaal mel als doel te leren wat er nodig is voor verdere opschaling. DELA hoopt in de toekomst alle mensen met financiële problemen en hun nabestaanden te kunnen beschermen tegen onverwachte hoge kosten bij overlijden. Een mooi streven waar Purpose zich ook hard voor maakt.

 

Meer weten over dit project? Of wil je weten hoe wij pilots uitvoeren? Neem contact op met Marian Broere.


terug naar praktijkcase overzicht | volgende case