De kracht van verbinding, om hart- en vaatziekten in Nieuwegein te voorkomen

Conceptontwikkeling

Hoe verminder je het risico op hart- en vaatziekten? Deze vraag speelde binnen de Coöperatie Geijnzorg, een samenwerkingsverband van alle gezondheidscentra in Nieuwegein op het gebied van hart- en vaatziekten. Zij hebben de handschoen opgepakt om echt een stap verder te zetten in de preventie van hart- en vaatziekten en vroegen Purpose hen daarbij te ondersteunen. 

 

Conceptontwikkeling in drie stappen

In het project doorliepen we drie stappen, om te komen tot aansprekende resultaten:

 

1. Vooronderzoek

Het risico op hart- en vaatziekten (en de belemmeringen bij preventie) is een bekend probleem in Nederland. Er is al veel over geschreven en veel geprobeerd. We startten daarom dit project met een klein vooronderzoek: Wat is er allemaal al bekend? Wat werkt er wel en wat niet?

 

2. Interviews met verschillende partijen uit Nieuwegein

Om het speelveld in Nieuwegein beter te leren kennen en meer inzicht te krijgen in kansen en belemmeringen werden verschillende partijen in Nieuwegein geïnterviewd. De belangrijkste groep daarbij vormen de patiënten zelf. Wij stelden hen de vraag: hoe hebben zij de geboden hulp ervaren en hoe zou het voor hen anders kunnen?

 

3. Tijd voor inspiratie en conceptontwikkeling, in twee online hackathons

In twee hackathons werkten we, samen met een breed gezelschap uit Nieuwegein, toe naar innovatieve en creatieve oplossingen voor het vraagstuk. Hierbij stonden inspiratie, creativiteit en samenwerking centraal. Aan de hand van verschillende opdrachten werden de aanwezigen geprikkeld om ‘out of the box’ te denken, zoals: het inleven in een persoon met risico, het verplaatsen in één van de te onderscheiden persona’s en het invullen van een canvas. Zelfs online gaf dit aan deelnemers het gevoel dat ze met elkaar in één ruimte waren!


Resultaat: uitgewerkte concepten én verbinding tussen veel verschillende partijen in Nieuwegein

 

Het resultaat van deze twee inspirerende bijeenkomsten is een aantal uitgewerkte ideeën waarmee verschillende partijen door kunnen gaan. Daarnaast zijn er tijdens de hackathons verbindingen ontstaan tussen partijen in Nieuwegein. Hierdoor weten partijen elkaar nu sneller te vinden bij vragen en kunnen zij meer gebruik maken van elkaars expertise. Een resultaat om trots op te zijn!

 

Geijnzorg gaat voor de brede groep deelnemers vóór de zomer nog een bijeenkomst organiseren, om de verbinding in stand te houden en elkaar te inspireren. Daarnaast wordt er nagedacht over de meest effectieve wijze om de ideeën verder uit te werken en duurzaam te implementeren.


terug naar praktijkcase overzicht | volgende case