Zicht op het effect van innovaties in het sociaal domein in Eindhoven

Onderzoek

Gemeente Eindhoven heeft een transformatieprogramma opgezet om bij te dragen aan de beweging naar een toekomstbestendig sociaal domein. Om dit programma door te ontwikkelen heeft Eindhoven aan Purpose gevraagd om een methode te ontwikkelen die helpt leren en verantwoorden.

 

Transformatieprogramma wil leren en verantwoorden rondom innovatie

Gemeente Eindhoven heeft Purpose gevraagd een methode te ontwikkelen die hen helpt te vertellen wat het transformatieprogramma oplevert. Het doel van de monitor is tweeledig:

 

  1. Verantwoorden: in beeld brengen wat de impact is van het programma. Het gaat daarbij om meetbare (data, objectief) en merkbare (beleving, gevoelswaarde) uitkomsten.
  2. Leren en verbeteren: in beeld brengen welke lessen er zijn opgedaan én welk verbeterpotentieel er nog is voor innovaties en het programma als geheel.

 

Met het programmateam hebben we een conceptmonitor ontworpen

Het uitgangspunt van de conceptmonitor is dat leren en verantwoorden hand in hand gaan. Om de leer- en verantwoordingsbehoefte op te halen en te toetsen gingen we in gesprek met drie innovaties uit het programma, leden van het managementteam en met wethouder Saskia Lammers. Met het programmateam hebben we vervolgens in drie werksessies uitgewerkt wat de monitor op moet leveren, een generiek raamwerk voor de monitor ontworpen en ideeën gegenereerd en geprioriteerd voor het leerconcept.


Afbeelding1 monitor eindhoven

Conceptmonitor staat klaar voor gebruik

De monitor bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Raamwerk effectmonitor: een totaalconcept om merkbare en meetbare effecten inzichtelijk te maken
  • Uitvoering monitor: uitwerking hoe de effectmonitor toegepast kan worden, inspelend op uiteenlopende behoeftes van innovaties in het programma
  • Leren van en met elkaar: uitwerking van het leerconcept om samen betekenis te geven aan de uitkomsten van de monitor, lessen vast te leggen en uit te wisselen en innovaties te borgen en op te schalen

"Purpose is een zeer professionele en kundige club, is in staat om snel te schakelen en komt met waardevolle adviezen."

Suus van Rooijen, Programmamanager Transformatie Sociaal Domein

Vervolg: bouwen aan een continue verbetercyclus

Afgelopen jaren heeft de Gemeente Eindhoven grote stappen gezet in het vinden en begeleiden van innovaties in het sociaal domein. Met deze monitor kan het programmateam bouwen aan een continue verbetercyclus. Zo ontwikkelt het programma zich door tot een sociaal innovatieprogramma waarin innovaties succesvol worden doorontwikkeld en opgeschaald om effectief bij te dragen aan een toekomstbestendig sociaal domein!


Wil jij ook het effect van innovaties inzichtelijk krijgen? Neem contact met ons op.

 

Jonathan Fink-Jensen

Tel +31 6 302 022 31
j.finkjensen@purpose.nl 


terug naar praktijkcase overzicht | volgende case