Een nieuwe 'purpose' voor Independer

Strategie en beleidsvorming

Eens in de zoveel tijd is een reflectiemoment nodig. Dit gold ook voor Independer. Zij wilden bouwen aan een nieuwe strategie om het leven van de consument nog beter te maken. In nauwe samenwerking met Independer zijn we tot een purposevolle strategie gekomen.


Een nieuwe purpose als fundament voor Independer’s strategie

Consumenten helpen en in staat stellen om zelfstandig keuzes te maken zit diep in het DNA van Independer. De oude ‘purpose’ was ‘het transparant maken van de financiële markten door vergelijking’. Dit paste ooit goed in de tijd, maar sloot niet meer aan bij de realiteit en bij Independer’s maatschappelijke ambities. Er was dus behoefte aan een nieuwe purpose, die kan dienen als basis voor een nieuwe strategie en positionering. 

 

Agile strategieontwikkeling met klantonderzoek en toekomstvisies

In dit project hebben we volgens de ‘agile strategieontwikkeling’ methode gewerkt. In sprints van drie weken werkten we in co-creatie met een team van medewerkers. Aan het einde van elke sprint volgde een sprintreview, waarbij alle betrokken medewerkers en managers resultaten konden reviewen en flexibel konden bijsturen. Samen met medewerkers van Independer en marktonderzoeksbureau Blauw hebben we een klantonderzoek uitgevoerd. We hebben toekomstvisies geformuleerd op de domeinen waarin Independer actief is: ‘zorg’, ‘wonen’, ‘auto’ en ‘inkomen en vermogen’.

 

Tijdens twee hackathons doorleefde het team de toekomstvisies. In groepen werd er tegen elkaar 'gestreden’, door ideeën te genereren rondom de nieuwe rol en purpose van Independer.

 

Een toekomstvaste purpose, strategie en positionering

Het klantonderzoek gaf Independer niet alleen inzicht in de klantbehoeftes, nu en in de toekomst. Het gaf ook een beeld van de mogelijke rol die de consument Independer gunt. De toekomstvisies zorgden voor inspiratie om de nieuwe purpose te bepalen en moeten borgen dat deze ook toekomstvast is.

 

De nieuw gevonden purpose heeft ertoe geleid dat Independer nu aan de slag is met de uitwerking van haar nieuwe strategie en business modellen, om het leven van de consument beter te maken. Naar verwachting zal dit in de loop van 2018 ook zichtbaar worden in commerciële uitingen en diensten.

 

Meer weten? Neem contact op met Frank van Jeveren

 


terug naar praktijkcase overzicht | volgende case