#Nieuws

Consortium aan de slag met socialere contracten voor incasso- en deurwaardersdiensten

30-06-2022

In september 2021 concludeerden wij: primaire schuldeisers zijn aan zet om een doorbraak in sociaal incasseren mogelijk te maken. Het probleem dat we hebben gesignaleerd was dat het vaak bij het contracteren van incassodiensten fout loopt. Nog te vaak worden no cure-no pay contracten afgesloten waarvoor de debiteuren de rekening betalen, terwijl ze hun rekeningen al niet kunnen betalen. Vooral aanbestedingen zijn vaak een ‘race to the bottom’. Kan dit anders? In een gesprek tussen Jaime Jorba Bos (Faircasso) en Purpose hebben we de handschoen opgepakt om met primaire schuldeisers te komen tot een leidraad voor het contracteren en aanbesteden van sociale-incassodiensten.

Primaire schuldeisers zijn aan zet

Juist bij primaire schuldeisers onttrekken nog te vaak financiële korte-termijndoelen het zicht aan lange-termijnvoordelen van Sociaal Incasseren. Dit speelt vooral als incasso als een kostenpost wordt gezien. Nieuwe innoverende incassopartijen, maar ook gevestigde namen experimenteren al met nieuwe modellen. Willen deze modellen een eerlijke kans krijgen, dan moeten ze van hun opdrachtgevers de ruimte krijgen om de werking van de nieuwe modellen te bewijzen.

We creëren ruimte om sociaal te incasseren

Die ruimte willen we creëren in het project Leidraad Sociale Incasso. In samenwerking met Greenchoice, T-Mobile, Tinka, de Schuldeiserscoalitie en Moedige Dialoog Nederland ontwikkelt Purpose een leidraad om de blokkades te doorbreken. We richten ons op het contracteren van incasso- en deurwaardersdiensten door primaire schuldeisers. Hierbij is speciale aandacht voor aanbestedingen. De Leidraad geeft richting bij het opzetten van nieuwe samenwerkingen en aanbestedingen.

De Leidraad wordt ontwikkeld in samenwerking met marktpartijen

Voor de inhoud van de Leidraad nemen we de Meetlat Sociale Incasso als basis. Alle coalitiepartners leggen hun eigen incassoproces langs de meetlat. Daarnaast analyseren we beschikbare aanbestedingsdocumenten, samenwerkingsverbanden en processen. Uit de analyses bepalen we de belangrijkste uitgangspunten en knelpunten voor duurzame sociale contractering. Daarmee ontwikkelen we ideeën om het beter te doen, voor de Leidraad. Voor het toetsen van de eerste conceptversie van de Leidraad sluiten we aan bij twee sessies van de Veranderkamer. In deze Veranderkamer komen schuldeisers en incassopartijen samen om bij te dragen aan een sociale manier van incasseren van achterstanden. Door hierbij aan te sluiten komen we tot een beter eindproduct én creëren we breder draagvlak onder mogelijke early adopters.

De Leidraad brengt de mogelijkheden voor duurzame samenwerking in kaart

Samen met de coalitie komen we tot een eindresultaat: een Leidraad die richting geeft bij het opzetten van nieuwe samenwerkingen en aanbestedingen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk partijen hier gebruik van zullen maken. Zo leveren we een bijdrage aan sociaal incasseren in Nederland.

Doen jullie mee? Meld je dan aan voor één van de sessies van de Veranderkamer.

Meld je aan

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.