#Nieuws

Bouwen aan KOMPAS

17-06-2020

Hoe kan KOMPAS bijdragen aan een beter inzicht in de ontwikkeling van armoede en schulden?

Afgelopen maanden hebben we gemerkt dat het veel gemeenten ontbreekt aan actuele data als het gaat om armoede en schulden. Er is vooral veel behoefte aan informatie waarmee je kan verkennen (van patronen), vergelijken en voorspellen. Om dit mogelijk te maken heeft Purpose KOMPAS ontworpen. Het is de eerste brede actuele monitor voor Armoede en Schulden.

 

Doel van KOMPAS is om een collectief leerproces op gang te brengen. We noemen dat de 3D-benadering, waarbij we Data, Dialoog en het Delen van kennis & practices combineren. Het gaat hierbij om de volgende dimensies:

 

  1. Data via dashboarding ontsluiten, zodat trends zichtbaar worden en vergelijking mogelijk wordt.
  2. Dialoog tussen de deelnemende gemeenten en andere belanghebbenden.
  3. Delen van kennis en practices met betrekking tot hoe gemeenten met data omgaan zoals in scenario’s en interventies.

Waar staat KOMPAS NU?

Om meer informatie te geven over KOMPAS en te laten ervaren wat de 3D-benadering is, hebben we voor geïnteresseerde gemeenten twee ‘try-outs’ georganiseerd om het ontwerp te toetsen. De interesse was groot. In totaal hebben ruim 20 gemeenten en meerdere andere geïnteresseerden hieraan deelgenomen. Tijdens de try outs hebben we de aanpak en het prototype toegelicht en konden deelnemers op basis van echte data al zien hoe het dashboard er uit gaat zien.

Wat zijn de volgende stappen?

Tijdens de gesprekken met de gemeenten hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat Kompas nog krachtiger kan worden als we nauw samenwerken met branche-organisaties. Na de zomer zijn we gestart om met hen samen te bespreken of en hoe we zouden kunnen samenwerken om Kompas in de praktijk te brengen. Ook praten we met dataleveranciers om databronnen te ontsluiten, die momenteel nog niet op gemeentelijk niveau op maandelijkse basis beschikbaar zijn. En tenslotte zijn we met grote gemeenten in gesprek om te kijken hoe we Kompas nog waardevoller kunnen maken. Met hun feedback gaan we het ontwerp van Kompas helemaal afmaken.

Co-creatie met gemeenten

We hebben nog enkele gemeenten nodig om met ons samen KOMPAS verder te ontwikkelen. We gaan met hen data verzamelen, ontwerpen en bespreken. Als er gemeenten zijn die hier verder met ons aan willen werken, dan komen we graag met hen in contact.

 

Inzichten en prototype try out Kompas

Tijdens de try out hebben we veel waardevolle feedback ontvangen van de deelnemende gemeenten:

 

  • Houd de maandelijkse data-uitvraag beknopt om de druk binnen de gemeenten te beperken. Vraag eventueel voor de inspiratiesessies verdiepende informatie op
  • Maak gebruik van interessante externe data, zoals bijvoorbeeld zoekgegevens op thema’s als schulden en geld lenen in Google
  • De 3D aanpak van Data, Dialoog en Delen is waardevol. De dialoog en delen van kennis en ervaringen zorgen ervoor dat de data waarde en betekenis krijgt.

“Prettig dat we deze data met meerdere gemeenten kunnen bespreken. Dat is waardevol en geeft veel inzicht.”

“Fijn dat er al een analyseslag op de data is gedaan. Dat scheelt ons veel werk en maakt het gesprek waardevoller.”

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.