#Innovatie

Landelijke Jongeren Perspectief Fonds Monitor

Innovatie

In het kort

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) is een succesvol initiatief dat binnen de Haagse proeftuin ‘Schuldenlab070’ is ontstaan. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat binnen het JPF centraal.

JPF wil deze innovatieve aanpak uitbreiden naar andere steden. Purpose hielp bij het ontwikkelen van een instrument om de resultaten te meten.

Effectmonitor Jongeren Perspectief Fonds 2022

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Stichting JPF

Looptijd

8 maanden

Samenwerking

One2Ten

Rol Purpose

Projectleider, inhoudelijk expert, ontwerper en facilitator

Purposeteam

Sander en Mirte

Overzichtelijk meten en monitoren

JPF werkt samen met Purpose aan een landelijk instrument, de JPF-monitor, om de resultaten op korte en lange termijn te kunnen meten.

Met dit instrument kan JPF gemakkelijk gegevens verzamelen over de voortgang van jongeren op verschillende levensgebieden en hun ervaringen. En vertaalt dit inzicht naar een helder dashboard met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA).

Wat maakt dit project uniek?

De ontwikkeling van het instrument. Deze manier van langdurig monitoren gebeurt in het sociaal domein nog weinig. De mogelijkheid om effecten tussen gemeenten onderling te vergelijken is een inspirerend voorbeeld voor andere gebieden binnen het sociaal domein.

Lessen en ervaring als basis

Onze aanpak is gebaseerd op drie jaar ‘Klantbelevingsmonitor’, waarin we zo’n 700 cliënten in de kostenondersteuning in 10 gemeenten hebben gemonitord.

Wij vroegen zowel schuldhulpverleners als cliënten naar hun voortgang en ervaringen in het schuldhulptraject. Deze ervaring en de geleerde lessen vormen de basis voor de JPF-monitor.

Een monitor met impact

Het resultaat is een landelijk toepasbare monitor met drie onderdelen:

  1. Een online portaal waarin trajectbegeleiders behaalde resultaten van jongeren registreren.
  2. Verschillende vragenlijsten om de ontwikkeling en beleving van jongeren uit te vragen.
  3. Dashboards die de resultaten van de JPF-aanpak helder weergeven op basis van de vragenlijsten en de geregistreerde resultaten.

Wat is de vervolgstap?

De landelijke monitor is opgeleverd en overgedragen aan JPF De monitor is in uitvoering bij diverse gemeentes en loopt naar tevredenheid.

Een sprekend voorbeeld hoe we als Purpose resultaat behalen. En impact maken voor morgen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Sander Spinder.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.