#Onderzoek

Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening

Koningin Maxima met rapport voor NVVK 90 jaar: Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening

Onderzoek

Brede effecten van financiële hulpverlening voor hulpvrager, schuldeiser en maatschappij

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulp en financiële hulpverlening. In het kader van het 90-jarig bestaan wilde de NVVK een onderzoek naar de maatschappelijke impact van schuldhulp in Nederland. Purpose voerde deze impactmeting uit.

NVVK 90 jaar: Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening 2022

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)

Looptijd

1 jaar

Samenwerking

NVVK, Living Image, Hogeschool van Amsterdam en EyeopenerWorks

Rol Purpose

Projectleider, onderzoeker, facilitator werksessies en begeleider van de film

Purposeteam

Frank, Sander en Jonathan

Impact in beeld 

Purpose is aan de slag gegaan om antwoord te krijgen op de vraag: wat de merkbare en meetbare waarde van financiële hulpverlening?

  • We voerden op basis van 800 dossiers een onderzoek uit naar 3 hulpvragersgroepen in diverse hulpfases. En analyseerden de vooruitgang op meerdere leefgebieden.
  • We maakten een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) voor de totale financiële hulpverlening.

  • Om de merkbare waarde te laten zien creëerden hulpverleners en cliënten een eigen onderzoeksfilm.

Wat maakt dit project uniek?

De participatieve onderzoeksfilm waarin hulpvragers zichzelf 6 weken lang hebben gefilmd. Zij onderzochten zelf de waarde van financiële hulpverlening. Dit bracht nieuwe inzichten en bleek ook helend voor sommige deelnemers.

Financiële hulpverlening loont

Financiële hulpverlening blijkt mensen op meer leefgebieden te helpen dan alleen schulden. Het onderzoek toont aan dat hulpvragers op vrijwel alle leefgebieden verbeteringen laten zien.

Elke geïnvesteerde euro in financiële hulpverlening levert de maatschappij tot 2 euro op. De grootste baten zitten in werk en inkomen en voorkomen van dakloosheid. Daarnaast laat de film zien dat de hulpverlener aan tafel van onschatbare waarde is voor de hulpvrager.  

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Frank van Jeveren.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.