#Onderzoek

Onderzoek naar vertrouwen onder inwoners van Zwolle die de gemeente zelf lastig bereikt

In het kort

Purpose is op veel verschillende locaties in Zwolle in gesprek gegaan met inwoners die normaal gesproken niet snel meewerken met onderzoek. We spraken met hen over het vertrouwen dat zij hebben in gemeente Zwolle.

Gemeente Zwolle 'Vertrouwen in de overheid' 2023

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Looptijd

Juni t/m oktober 2023

Samenwerking

Jonathan van der Geer

Rol Purpose

Onderzoeker en adviseur

Purposeteam

Doekes, Marian en Lisa (stagiair)

Vertrouwen in lokale overheid

Er is steeds minder vertrouwen in de politiek en in instituties. Vertrouwen is de basis van de democratie. Gemeente Zwolle wil werken vanuit vertrouwen.

De gemeente Zwolle voert regelmatig onderzoeken uit onder inwoners. Niet alle inwoners doen mee aan deze onderzoeken. De gemeente Zwolle heeft Purpose gevraagd inwoners te spreken die de gemeente zelf minder makkelijk bereikt.

Voor Zwolle is dit onderzoek een stuk van de puzzel om een goede basis te leggen voor een programma ‘menselijke maat’. Dit om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de overheid.

Wat maakt dit project uniek?

  • Purpose heeft meer dan 100 inwoners gesproken;
  • Op 13 verschillende plekken in de 5 stadsdelen van Zwolle;
  • Op verschillende manieren: van spontane korte gesprekjes op straat, korte interviews tot diepte-interviews en groepsgesprekken.

De moeilijk te bereiken groep heeft vertrouwen in Gemeente Zwolle

Landelijk neemt het vertrouwen in de overheid af, ook inwoners van Zwolle geven aan minder vertrouwen te hebben in de rijksoverheid. Het vertrouwen van inwoners in de gemeente Zwolle is wel groot, zo blijkt uit de gesprekken van Purpose met inwoners.

Inwoners merken dat er in Zwolle veel plekken en organisaties zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of hulp kunnen krijgen. In de wijken bruist het van initiatief en betrokkenheid.

Inwoners ervaren een kloof tussen systeem- en leefwereld, bijvoorbeeld bij complexe processen van de gemeente. Hier lijkt de grootste uitdaging te liggen voor de gemeente.

Aanbeveling: Beweeg dichter naar het dagelijks leven van inwoners

Onze adviezen voor de Gemeente Zwolle:

  • Breng de gemeente en het dagelijks leven van de inwoners dichter bij elkaar. Doe dit bijvoorbeeld door als systeemwereld fysiek naar inwoners te gaan en de situatie en inbreng van inwoners leidend te laten zijn.
  • Maak ondersteuning makkelijk toegankelijk voor inwoners.
  • Zorg voor verbinding met nieuwe inwoners, maar blijf ook bestaande inwoners verbinden.

Hoe nu verder?

Het onderzoek van Purpose is positief ontvangen door medewerkers van de gemeente, het College (Burgemeester en Wethouders) en raadsleden. De aanbevelingen worden verder uitgewerkt in het Programmaplan Menselijke Maat.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Marian Broere.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.