‘Krachten bundelen voor hypotheekklanten’

Strategie en beleidsvorming

Hypotheeksector staat klaar voor klanten met coronagerelateerde hypotheekproblemen


Een specifieke groep huishoudens is door de coronapandemie financieel geraakt door verlies van werk of inkomen, met mogelijke hypotheekproblemen tot gevolg. Het gaat met name om mensen met flexibele inkomens en huishoudens die voor hun inkomen afhankelijk zijn van ondernemingen in getroffen sectoren. De hypotheeksector heeft de krachten gebundeld om samen vooruit te kijken naar de mogelijke lange termijn gevolgen van de coronapandemie op de hypotheekmarkt. De resultaten zijn gebundeld in het plan 'Krachten bundelen voor hypotheekklanten'. 


De rol van Purpose

Purpose was verantwoordelijk voor de overall coördinatie en penvoering, in nauwe samenwerking met NHG, die als initiatiefnemer bij dit project is betrokken. Ook stelde Purpose de scenario-analyse op. 

 

We hebben een intensief proces van co-creatie georganiseerd, waarbij in meerdere online co-creatiesessies met alle betrokken organisaties de ontwikkelingen en effecten van de pandemie voor hypotheekklanten zijn geanalyseerd. Purpose heeft met input van verschillende organisaties en bronnen een scenario-analyse opgesteld, om de mogelijke effecten van de coronapandemie voor hypotheekklanten in kaart te brengen én te kwantificeren, bij positieve en minder positieve scenario’s voor de komende jaren. Scenario’s zijn geen voorspellingen maar ‘mogelijke toekomsten’. Ze geven goede handvatten om te kunnen monitoren wat er daadwerkelijk gebeurt, en daarop te kunnen anticiperen en acteren.


Sylvia de Bruijn (projectleider): "We zijn er als Purpose trots op wat we met ons team, samen met NHG en zoveel vertegenwoordigers uit de sector, hebben neergezet."

Het proces van co-creatie is constructief en met grote betrokkenheid van verschillende partijen verlopen. Zowel vertegenwoordigers vanuit de geldverstrekkers als advies- en distributiepartijen zijn betrokken. Evenals vertegenwoordigers vanuit consumentenorganisaties, schuldhulpverlening en wetenschappers. Ook hebben we enkele klanten uit de risicogroepen zelf gesproken. In het project hadden alle betrokken partijen vanuit hun eigen rollen, belangen, informatie en expertise een eigen inbreng. Hierdoor zijn alle belangrijke thema’s besproken en een plek gekregen in dit plan, dat Purpose als penvoerder heeft opgesteld.

 

Het is mooi om te zien hoe de sector hiermee samen aan de slag gaat. We zullen met veel belangstelling blijven volgen wat de volgende stappen zijn!


Plan 'krachten bundelen voor hypotheekklanten'

Scenarioanalyse: krachten bundelen voor hypotheekklanten

terug naar praktijkcase overzicht | volgende case