Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in

Onderzoek naar de effectiviteit en het maatschappelijk effect van het JPF

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) is opgericht vanuit Schuldenlab070 en wil Haagse jongeren (18 t/m 27 jaar) met problematische schulden perspectief bieden op een financieel gezonde toekomst. Het JPF-traject duurt 24 maanden, met daarna 12 maanden nazorg.
Begin 2021 zijn we in opdracht van gemeente Den Haag en Stichting JPF begonnen met de effectmeting van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) in Den Haag. In de effectmeting wordt onderzocht in hoeverre de jongeren meer perspectief hebben gekregen en welke maatschappelijke effecten dit heeft gehad. Voor de toekomst is de intentie om te gaan monitoren, waarbij deelnemende jongeren intensief gevolgd zullen worden tijdens de looptijd van het begeleidingstraject.

 

Monitoring is een belofte voor de toekomst, zeker wanneer dit gekoppeld wordt aan dashboards en het meten van klantbeleving. Het speelt in op de behoefte aan bewijsvoering voor het effect van sociale innovaties. Omdat sociale innovaties steeds vaker worden gefinancierd door Social Impact Bonds op basis van MKBA’s (Maatschappelijk Kosten-Baten Analyses) groeit de behoefte aan bewijsvoering. Maar ook zonder deze financieringsvormen is bewijsvoering cruciaal. Monitoring maakt het mogelijk om gedurende de gehele behandeling de voortgang te volgen en waar nodig bij te sturen.

 

Purpose heeft in de afgelopen twee jaar een effectiviteitsmonitor ontwikkeld met Schouders Eronder, die is toegepast op schuldhulpverlening. Daarmee zijn in 2020 driehonderd klanten online gevolgd, waarbij de uitkomsten werden gerelateerd aan de fase van behandeling. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd, waarmee de deelnemende gemeenten zicht hebben gekregen op de effectiviteit van schuldhulpverlening. Deze vorm van monitoring is ook toepasbaar voor andere vormen van sociale dienstverlening. Zo wordt het mogelijk om de effectiviteit van sociale innovaties te volgen, te meten en bij te sturen.


Effectmonitoring instrument voor pilots in sociaal domein

Cruciaal is het frequent meten van klantbeleving, waarbij per fase de beleving wordt gemeten. Daarnaast komt er voor de hulpverlener een dashboard, waarmee deze kan zien hoe de behandeling wordt ervaren door de eigen klanten. Komende tijd gaan we deze monitor verder ontwikkelen, samen met onze softwarepartner.

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Frank van Jeveren (+31 6 52512446 / f.van.jeveren@purpose.nl)


terug naar nieuwsoverzicht
Foto

Follow the news

In onze regelmatige nieuwsbrief leggen we het vergrootglas op de ervaringen van collega’s. Met kansen, valkuilen, leerzame lessen en inspirerende inzichten.


Schrijf je in