#Nieuws

Samen leren over bancaire schulden via de Bijzonder Beheer community

24-03-2021

Purpose staat al 10 jaar nauw in contact met afdelingen Bijzonder Beheer van de hypotheekbanken. Ook toen het grote achterstandenprobleem na de kredietcrisis onder controle was, bleven we met elkaar in contact. We wisselden kennis en ervaringen uit om bij te blijven. Aangejaagd door de coronacrisis, werd in de zomer van 2020 al snel duidelijk dat de bancaire sector met een nieuwe uitdaging te maken kreeg: hoe vinden we een manier om ons samen voor te bereiden op de verwachte corona-achterstanden? En dan met de nadruk op het woord ‘sámen’. Want de diverse managers en beleidsmakers waren het unaniem eens: om klanten met schulden goed te helpen is het juist nu belangrijk om kennis en best practices met elkaar te delen. Dit met als doel om elkaar en andere professionals op te zoeken en samen te werken. De oplossing? Een online community.

 

Op wie is de community gericht?

Purpose heeft in het najaar van 2020 het initiatief genomen tot de oprichting van de Bijzonder Beheer community. Deze richt zich primair op de professional die dag-in-dag-uit werkt met klanten met bancaire betalingsachterstanden. Dit begon logischerwijs met afdelingen Bijzonder Beheer, maar heeft zich inmiddels uitgebreid naar het hele ‘ecosysteem’ rondom klanten met bancaire schulden. Denk bijvoorbeeld aan bewindvoerders, schuldhulpverleners, gedragsdeskundigen, belangenorganisaties, notarissen en deurwaarders.

Wat is het doel?

Ons doel met de community is om ervoor te zorgen dat mensen met bancaire achterstanden sociaal en effectief worden geholpen. Dit maakt onderdeel uit van de brede doelstelling van Purpose om armoede en schulden in Nederland te bestrijden. Dit moet in de huiskamer merkbaar zijn. En de hulp aan deze doelgroep is daarvoor cruciaal!

Wat biedt de community?

De community biedt aan professionals uit het gehele ‘ecosysteem’ de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te gaan en zo kennis en ervaringen te delen. De community bestaat uit twee onderdelen:

 

  1. Het ‘Social’ gedeelte, waar professionals met elkaar kennismaken, nieuws delen, casuïstiek bespreken (uiteraard anoniem) en bij elkaar komen in groepen rondom specifieke thema’s
  2. De ‘Academy’ met masterclasses voor én door deelnemers, over relevante en praktijkgerichte onderwerpen. Ook worden er diverse evenementen georganiseerd, zoals 6-wekelijkse themawebinars, speeddates tussen verschillende vakgebieden, debatten en hackatons

Wat levert het op?

Deelnemen aan de community levert een groot kennisnetwerk van partijen, die samen willen optrekken om klanten met schulden sneller en beter te helpen. Ván en mét elkaar leren, via een hedendaags platform, is bovendien een goedkope manier om al je medewerkers permanent (bij) te scholen:

 

  1. Alle relevante experts, waaronder NHG, VEH, Bureau WSNP, AFM en schuldhulp zijn direct bereikbaar
  2. Deelnemers kunnen snel ‘kennis snacken’ op het platform, tijdens webinars of door tussendoor een masterclass te volgen van 15 minuten
  3. Webinars en masterclasses zijn voor grotere groepen bereikbaar; fysieke beperkingen vallen weg

Wat willen de deelnemers?

We hebben een uitgebreide enquête gehouden onder de deelnemers. Hieruit bleek dat de waardering van de deelnemers gemiddeld een 8 is op de vraag of ze dit aan andere professionals zouden aanbevelen. Dat is een mooie score, maar legt ook de lat hoog voor ons om dit waar te maken.

Op de vraag welke masterclasses deelnemers willen volgen kregen we ook interessante antwoorden. Het geeft wat ons betreft aan dat er behoefte is aan praktijkgerichte scholing:

Wie doen er mee?

Het grootste deel van de banken en andere hypotheekverstrekkers doen inmiddels mee: ING, Rabobank, Obvion, Volksbank, Achmea, Aegon, NN, Van Lanschot en Venn hebben we inmiddels mogen verwelkomen. Ook deurwaardersorganisaties Flanderijn en Syncasso nemen deel aan de community.

Naast deze partijen is ook de rest van het ‘ecosysteem’ vertegenwoordigd met partijen zoals NHG, Vereniging Eigen Huis, de AFM, Bureau WSNP, BKR, VerkoopLoep, Makelaarsnetwerk en Van Heeswijk notarissen.

Ook zijn er experts aangehaakt die hun specifieke kennis met ons delen, zoals Nadja Jungmann (Lector Hogeschool Utrecht), Martijn Schut (blogger over schuldhulp) en OverRood (Stichting die hulp biedt aan ondernemers met schuldenproblemen).

Wat is de toekomst?

De komende tijd werken we er keihard aan om het platform, de content en de evenementen nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de deelnemers. Daarnaast heeft het opstarten van de Academy onze speciale aandacht. Dat doen we in 2 fases:

 

  • Academy 1.0 – Dit bestaat uit een serie van Themasessies en Masterclasses rondom specifieke thema’s en speeddates tussen communityleden. De Academy 1.0 is onderdeel van het huidige deelnemerscontract.
  • Academy 2.0 – Dit is de volgende stap  en nu dus nog geen onderdeel van de huidige contracten. Op dit moment werken we ideeën uit om een professionele e-learning te ontwikkelen:  een online en praktijkgerichte Bijzonder Beheer-opleiding die wordt onderverdeeld in diverse leerlijnen en afgesloten met een certificaat. Uiteraard is er ook de wens hier op termijn een PE-punten- systematiek aan te koppelen.

Tot slot

Hetzelfde concept dat we nu ontwikkelen voor de Bijzonder Beheer community zullen we ook op andere domeinen gaan introduceren. Zo zijn we bezig met een vergelijkbaar concept voor het ecosysteem van schuldhulpverlening. Wij blijven onze concepten vernieuwen, maar onze missie staat altijd centraal: samenwerken aan betere hulp voor mensen die problemen hebben met het betalen van hun rekeningen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.