#Nieuws

Purpose verwelkomt nieuwe leden in haar adviesraad

18-03-2020

In 2020 zijn we gestart met een aantal nieuwe leden in onze eigen adviesraad. De adviesraad helpt Purpose naar verdere groei en professionalisering. Zij adviseert de directie van Purpose op terreinen waar we bekend mee zijn maar ook waar we minder bekend mee zijn. Wij zijn ontzettend blij met hun betrokkenheid en toewijding. We stellen onze Raad van Advies met trots aan u voor!

 

  • Herman Bol – Voormalig lid van de RvB van het UMC Utrecht en op dit moment onder andere lid van het bestuur van ‘The Dutch 4 kids’, Non – Executive Boardmember and Chair Remuneration Committee ‘Ortec’, lid RvT van het Jeroen Bosch ziekenhuis en lid van de RvC van het Prinses Maxima Kinderoncologisch Centrum.
  • Jurenne D. Hooi – Bestuurder geweest bij een maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Amsterdam. Gespecialiseerd in governance, met een vijftal toezichthoudende functies waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht Amsterdam Museum, lid Raad van Toezicht Cordaan, een grote zorginstelling in Amsterdam. Momenteel adviseert ze Curaçao op het armoede dossier (vanaf 2018) en Johan Cruijff Arena op het sociaal domein.
  • Sacha Engels – Na 10 jaar international advertising richtte Sacha in 1992 het eerste Nederlandse agentschap voor freelance marcom-professionals op. Vijftien jaar later verkocht ze haar bedrijf aan The Works Group. Sindsdien is ze actief als toezichthouder, strategisch business adviseur en VC-investeerder. Sacha is daarnaast ook keynote speaker rondom het thema ‘hoe blijf je relevant in een snel veranderende wereld’.
v.l.n.r. Herman, Jurenne, Sacha en Dick Jan

Herman Bol       

Wat drijft je?

Deze wereld verdient een verantwoorde en liefdevolle behandeling. Ik realiseer me dat ik slechts een heel klein stukje daaraan kan bijdragen. Dat doe ik graag door betrokken te zijn bij mensen en organisaties die activiteiten ontplooien, waardoor de wereld een beetje beter wordt.

Waarom ben je betrokken bij Purpose?

Zelden is een naam van een organisatie beter gekozen: Purpose ondersteunt en ontwikkelt overal waar een duurzaam doel, met maatschappelijke impact, nodig en nuttig is. Purpose kwam toevallig op mijn pad. De organisatie en de mensen spraken mij aan en maken dat ik van harte een bijdrage lever vanuit de positie als lid van de raad van advies.

Jurenne D. Hooi

Wat drijft je?

De huidige aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek is teveel gericht op een benadering vanuit problemen en systeemdenken. Uit de praktijk blijkt dat deze aanpak niet altijd voldoende resultaat oplevert. Het is echter van groot belang te weten waar en welke interventies effect hebben en daar waar nodig vernieuwing te brengen of aan te jagen. Met mijn brede kennis en expertise wil ik me hiervoor inzetten.

Waarom ben je betrokken bij Purpose?

Wat mij zeer aanspreekt is de innovatieve, conceptuele wijze waarop het team van Purpose vorm geeft aan complexe vraagstukken zoals de schuldenproblematiek. Door zitting te nemen in de adviesraad van Purpose kan ik mijn expertise op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening inzetten en op deze manier een bijdrage leveren aan de opgave waar Purpose voor staat. Ik verheug me ontzettend op deze samenwerking!

Sacha Engels

Wat drijft je?

Vragen stellen, verandering omarmen en jezelf en anderen blijven uitdagen. Mijn model van Question, Change & Challenge. Middels deze methodiek, gekoppelt aan mijn brede kennis en ervaring, help en inspireer ik bedrijven van groot tot klein om echt gericht, realistisch en pragmatisch voortwaarts te gaan. Waarbij ik zeker aandacht besteed en een bijdrage wil leveren aan een evenwichtger gender-diversity balans. Daar word ik gelukkig van.

Waarom ben je betrokken bij Purpose?

Het is een fijn team van mensen. En ik voel me betrokken bij de vraagstukken waar Purpose zich op concentreert. De maatschappelijke relevantie staat buiten kijf. En het voelt goed om met mijn kennis en kunde daar een inspirerende bijdrage, maar zeker ook meer zakelijke bijdrage aan te kunnen leveren.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Purpose.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.