#Onderzoek

Jongeren Schuldenvrije Start in Amsterdam werkt!

Effectmeting

In het kort

Jongeren Schuldenvrije Start (JSS) is een schuldenaanpak die tijdens de coronacrisis in Amsterdam is ontwikkeld.

Purpose onderzocht de effecten in multi-perspectief en toont aan dat 1. Jongeren het traject positief beleven en het stellen van doelen waarderen 2. Jongeren een grote ontwikkeling maken op alle leefgebieden en 3. De MKBA positief uitvalt voor gemeente en maatschappij. Het vergroten van het bereik en het toeleiden van jongeren is nog wel een aandachtspunt.

Met het bewezen succes en aanbevelingen gaat de gemeente de aanpak verder doorontwikkelen.

Gemeente Amsterdam 'Evaluatie Jongeren Schuldenvrije Start' 2024

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Looptijd

September 2023 t/m januari 2024

Rol Purpose

Onderzoeker

Purposeteam

Frank, Pien en Jesper

Effectmeting van JSS aanpak

Jongeren Schuldenvrije Start (JSS) is een schuldenaanpak die tijdens de coronacrisis in Amsterdam is ontwikkeld. Jongeren worden begeleid door jongerenadviseurs (in samenwerking met schuldhulpverlening) in het werken aan toekomstperspectief en worden beloond als zij werken aan hun eigen doelen in de vorm van korting op de schuld en duur van de aflossing.

Gemeente Amsterdam vroeg Purpose om een onderzoek uit te voeren naar de effecten van JSS op jongeren, de organisatie en maatschappij.

“Ik heb de samenwerking met Purpose als een frisse wind ervaren. Zij dachten in alles met ons mee, stelden zich heel flexibel op en pasten zich gedurende het proces aan aan onze behoeften.”

Beleidsadviseur Gemeente Amsterdam

We zijn er trots op...

Specifieke aanpakken voor jongeren in schulden werken! Dat heeft Purpose duidelijk gemaakt met meerdere evaluaties in Den Haag, Haarlem en nu Amsterdam. Een belangrijk gegeven voor andere gemeentes die dit nog niet hebben.

Vergelijkend multi-perspectief onderzoek

In dit multi-perspectief onderzoek hebben we niet alleen vanuit veel verschillende kanten de effecten onderzocht, maar ook het vergelijk getrokken met een reguliere groep jongeren in schuldhulpverlening. De perspectieven waren:

Merkbaar

 • Interviews en focusgroepen met jongeren
 • Interviews met medewerkers, beleid en management

Meetbaar

 • Procesdata analyse van kredietbank, buurtteam en gemeente
 • Dossier analyses met behulp van vragenlijsten
 • Doorvertaald naar een maatschappelijke business case

Wist je dat...

De gemiddelde schuld van JSS jongeren ligt op 13,5K?

Dankzij JSS jongeren meer verbeteren op alle leefgebieden dan jongeren in de reguliere aanpak

De gemiddelde leeftijd van JSS jongeren is 24 jaar. 56% is vrouw en 1 op de 5 heeft kinderen. 70% zit in een uitkering. 32% heeft geen startkwalificatie.

Werkt het? Ja,

 • Jongeren die JSS succesvol doorlopen laten veel meer vooruitgang zien op leefgebieden dan jongeren in een regulier traject (alleen een saneringskrediet)
 • Vooral op inkomen, werk en huisvesting is het verschil relatief groot
 • Mede doordat veel jongeren weer aan het werk gaan en huisvesting vinden wordt er 7K per jongere bespaard voor de maatschappij
 • Jongeren beleven het doelen stellen in hun leven als positief en de bijbehorende korting als motiverend

Uitdaging in bereik en toeleiding van jongeren

 • Nog niet alle jongeren bereiken de JSS aanpak. Het bereik verschilt per stadsdeel. Vooral in Zuidoost lijkt het bereik lager te liggen
 • Jongeren hebben vaak meer tijd nodig om financiële stabiliteit te bereiken inherent aan hun levensfase, waardoor stabilisering naar een schuldregeling soms lang kan duren
 • 70% van de jongeren die een aanvraag doet bij de kredietbank komt tot een oplossing (saneringskrediet of JSS)
 • 58% van de jongeren maakt daadwerkelijk het hele JSS traject af

Ons advies aan gemeente Amsterdam

 • Continueer de JSS aanpak en ontwikkel deze door naar de 1,5 jaarssituatie
 • Verhoog het aantal aanmeldingen door specifiek onderzoek in stadsdeel Zuidoost, gastlessen op scholen, campagnes gericht tegen de angst op o.a. budgetbeheer en minimaal leefgeld
 • Verhoog het aantal jongeren dat een aanvraag voor JSS mag doen
 • Ontwikkel financiële training en nazorg
 • Ontwikkel een continue leerproces en monitoringstool
Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Frank van Jeveren.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.