#Strategie

Krachten bundelen voor hypotheekklanten

Strategie

In het kort

Op initiatief van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verenigde de hypotheeksector zich om de mogelijke langetermijngevolgen van de pandemie op de hypotheekmarkt te begrijpen. Onder begeleiding van Purpose ontwikkelden de partijen een actieplan om de sector voor te bereiden op de uitdagingen die voor hen lagen. 

Plan Krachten bundelen voor hypotheekklanten 2021

Download rapport

Projectinformatie

Initiatiefnemer

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Looptijd

maart tot juni 2021

Co-creatie

ABN AMRO, Adfiz, Aegon, CMIS Franchise/Hypotheekshop, De Hypotheker, Hypotheken Data Netwerk (HDN), ING, MUNT Hypotheken, Nibud, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Nationale-Nederlanden, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), NVVK, Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), Rabobank, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), Triodos Bank, VCN Hypotheekservice, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de Volksbank

Rol Purpose

Coördinator en penvoerder

Purposeteam

Dick-Jan, Doekes, Jonathan, Marian, Sander en Sylvia

Hypotheeksector kijkt vooruit

De coronapandemie bracht financiële zorgen bij huishoudens door verlies van werk en inkomsten, vooral bij onzekere inkomens en zwaar getroffen sectoren.

Daarom werkte de hypotheeksector samen om de langetermijngevolgen van de coronapandemie te begrijpen en actieplannen te ontwikkelen voor de belangrijkste uitdagingen.

De vraagstelling die centraal stond: ‘Wat zijn de mogelijke langetermijngevolgen op de hypotheekmarkt van de coronapandemie, en wat is het handelingsperspectief van de sector om hierop in te spelen?’

We zijn er trots op ...

Dat binnen het project de hele hypotheeksector heeft meegewerkt. En dat we in een uitdagende periode een innovatieve aanpak hebben gerealiseerd met online co-creatiesessies en nieuwe tools.

Intensieve samenwerking

We hebben samengewerkt in co-creatiesessies, onderzochten de effecten van de pandemie op hypotheekklanten en ontwikkelden scenario’s.
Een constructief proces met diverse partijen, inclusief geldverstrekkers, advies- en distributiebedrijven, consumentenorganisaties, schuldhulpverlening, wetenschappers en zelfs klanten uit risicogroepen.

Gezamenlijke aanpak

De coronacrisis bracht de sector dichter bij elkaar en stimuleerde ideeën die verder gingen dan enkel coronagerelateerde problemen. In reactie hierop heeft de hypotheeksector de kans gegrepen om gezamenlijk te werken aan verbeteringen en nieuwe initiatieven voor klanten op de hypotheek- en woningmarkt.

Wat is de vervolgstap?

Het plan is met veel toewijding openbaar gemaakt en ondersteund door een krachtige communicatiecampagne. Om zo de markt het vertrouwen te schenken dat de hypotheeksector solide is en klaar staat voor mogelijke uitdagingen.

En met succes: de betrokken partijen gaan de inzichten verwerken waardoor we daadwerkelijk een positieve verandering in gang hebben gezet voor hypotheekklanten.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Sylvia de Bruijn.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.