#Strategie

Strategisch advies voor opschaling ‘Ondernemer Centraal’ Gemeente Utrecht

Strategie

In het kort

De gemeente Utrecht heeft in de coronacrisis de interventie ‘Ondernemer Centraal’ ontwikkeld om een gezond ondernemersklimaat en de inkomens- en bestaanszekerheid van ondernemers te stimuleren. Meerdere andere gemeenten hebben interesse getoond in dit concept. De gemeente Utrecht heeft Purpose gevraagd een advies uit te brengen over bestendiging en mogelijke landelijke opschaling van ‘Ondernemer Centraal’.

Gemeente Utrecht 'Strategisch advies voor opschaling Ondernemer Centraal' 2023

Download rapport

Projectinformatie

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Looptijd

Juni t/m november 2023

Samenwerking

Stichting Ondernemers Klankbord
Nederlandse Schuldhulproute

Rol Purpose

Strategisch adviseur

Purposeteam

Paul en Jorinde

Advies bestendiging en opschaling

Als reactie op verschillende crises (o.a. de covid-crisis, energiecrisis en hoge inflatie) heeft de gemeente Utrecht het concept ‘Ondernemer Centraal’ opgezet met als doel het stimuleren van een gezond economisch ondernemersklimaat en het versterken van de inkomens- en bestaanszekerheid van ondernemers.

Verschillende gemeenten binnen en buiten de regio Utrecht hebben interesse getoond in het concept en de gemeente Utrecht wil onderzoeken hoe zij de huidige dienstverlening mogelijk landelijk kan opschalen.

Gemeente Utrecht heeft Purpose gevraagd om een objectief advies uit te brengen hoe bestendiging en opschaling het beste vorm te geven en wat de best passende governance structuur hiervoor is.

We zijn trots op...

Dat we vanuit Purpose een bijdrage kunnen leveren aan de verdere uitbouw van Ondernemer Centraal en dat we in een heel goede samenwerking met het team van Gemeente Utrecht straks klaar zijn voor een goede uitrol naar andere gemeenten. Hiermee worden meer ondernemers beter en sneller geholpen

Interviews met gemeenten en experts

Om tot een goed onderbouwd en gedegen advies te komen hebben we naast uitgebreid desk research veel verschillende interviews gehouden met:

  • initiatiefnemers en experts binnen de gemeente Utrecht;
  • afgevaardigden van andere, geïnteresseerde, gemeenten;
  • experts op het gebied van zakelijke dienstverlening.

Wist je dat...

1 op de 10 ondernemers de komende jaren in zwaar weer terecht komt?

Ondernemer Centraal met meer dan 2.500 ondernemers een ‘toekomstgesprek’ heeft gevoerd?

Advies: gefaseerde opschaling geeft helderheid en controle

Op basis van opgehaalde inzichten hebben we een plan opgesteld bestaande uit drie fasen, elk met concrete richtlijnen en voorwaarden voor opschaling. Elke fase vraagt om een verschillend scenario als beste oplossing voor bestendiging en opschaling:

  • fase 1: bestendiging binnen gemeente Utrecht
  • fase 2: opschaling binnen de arbeidsmarktregio
  • fase 3: landelijke opschaling voor geïnteresseerde gemeenten

Deze gefaseerde opschaling, met duidelijke beslispunten per fase, geeft gemeente Utrecht en andere potentiële deelnemende gemeenten helderheid en controle.

Hoe nu verder?

Purpose heeft naast dit onderzoek ook een uitgebreide effectmeting gedaan naar de resultaten van Ondernemer Centraal voor de ondernemer, de gemeente en de bredere maatschappij. Lees hier meer over dit onderzoek.

Mede op basis van beide onderzoeken heeft de gemeente Utrecht de focus de komende periode gelegd op het verder verhogen van de kwaliteit en efficiëntie.

Daarnaast onderzoekt Utrecht de mogelijkheden voor het verkrijgen van externe financiering om de dienstverlening van Ondernemer Centraal verder te bestendigen, te borgen en landelijke opschaling mogelijk te maken. Zie ook de raadsbrief van 16 februari.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Jorinde Vandermeer.

Contact

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.