Foto
Foto
Foto
Foto

Onderzoek

We onderzoeken de meetbare en merkbare impact van nieuwe en bestaande maatschappelijke interventies. We kijken naar ‘harde’ cijfers en combineren die met de ‘zachte’ verhalen van mensen. Waar nodig vergelijken we uitkomsten, bijvoorbeeld in een benchmark.

 

Hiervoor zetten we de volgende tools in:


Klantbelevingsmonitor

Met geautomatiseerde vragenlijsten vragen we regelmatig aan hulpverleners en cliënten hoe zij een traject (bijvoorbeeld schuldhulp) beleven


Data analyse

We analyseren data, bijvoorbeeld uit het proces van de klant, en komen tot betekenisvolle conclusies


Diepte-interviews

We interviewen klant, patiënt of burger om hun verhaal naar boven te krijgen


Participatieve video

Met behulp van een kleine videocamera gaan mensen zelf op onderzoek uit rondom een centraal vraagstuk en leggen hun bevindingen vast


Benchmarking

We verzamelen (proces)data en vergelijken die met elkaar om tot betekenisvolle inzichten over prestatie te komen


MKBA

Middels een Maatschappelijke Kosten/Baten-Analyse brengen we in kaart wat een interventie de maatschappij kost én oplevert