#Nieuws

Purpose nieuwsbrief speciale editie effectmetingen 2024

16-05-2024

Dick-Jan Abbringh

Meten & Monitoren cruciaal om onderbouwd te bezuinigen

Bezuinigingen zijn weer aan de orde van de dag, vooral bij gemeenten. Het ‘ravijnjaar’ nadert, met een bezuiniging van 27 miljard op het Gemeentefonds, waardoor 80% van de gemeenten in 2026 en 2027 in de rode cijfers belandt. Een gemeente als Utrecht staat voor een structurele bezuiniging van minimaal 61-75 miljoen per jaar.

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in nieuwe interventies, zoals de Klijnsma-gelden voor kinderarmoede, waarbij jaarlijks 85 miljoen beschikbaar was. Echter, slechts 17% van de initiatieven werd effectief gemeten, volgens onderzoek van Bureau Bartels. Dit probleem beperkt zich niet tot de Klijnsma-gelden: goede monitoring van de effecten van investeringen is vaak eerder uitzondering dan regel.

Gemeenten, zorginstellingen en non-profits kunnen achteraf nog steeds onderzoeken hoe effectief hun middelen zijn besteed. Initiatieven die maatschappelijk onvoldoende renderen, kunnen onderbouwd worden gestopt. Succesvolle initiatieven kunnen worden opgeschaald. Het is cruciaal om nieuwe initiatieven te monitoren voor een betere inzet van mensen en middelen. Meten en monitoren wordt daarmee essentieel om onderbouwd en verantwoord te bezuinigingen.

In deze nieuwsbrief laten we zien hoe Purpose het meten en monitoren wil democratiseren, niet alleen in het sociaal domein maar ook in de zorg. Door effectmetingen te koppelen aan onze Maatschappelijke Prijslijst berekenen we de maatschappelijke waarde van investeringen. We adviseren hoe deze effecten verder kunnen worden verbeterd en tonen investerende partijen in welke mate zij hun investeringen terugverdienen. Door ambtenaren en professionals te trainen, leren zij zelf de effecten beter te meten, met het oog op leren en verantwoorden.

Laten we in tijden van schaarse middelen vooral doen wat werkt, om mensen die het nodig hebben effectief te kunnen helpen.

Veel leesplezier!
Dick-Jan

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.