#Nieuws

Purpose nieuwsbrief voorjaar 2024

02-04-2024

Dick-Jan Abbringh

Vaak krijg ik het gevoel dat overheid en bedrijven systemen ontwikkelen, waar mensen in verstrikt kunnen raken. Dit zien we steeds vaker gebeuren. Vooral mensen in een kwetsbare positie hebben hier last van. Ze voelen een groeiende afstand tussen hun eigen leefwereld en de systeemwereld waarin ze hun weg moeten vinden. Systemen worden te vaak ervaren als een openbare ‘gevangenis’.

Persoonlijk denk ik dat dit echt anders kan en moet. Systeem en leefwereld moeten bij elkaar worden gebracht. Systemen moeten er zijn voor mensen; niet andersom. Daarom staat deze nieuwsbrief in het teken van mensgerichtheid. En dit keer behandelen we zowel voorbeelden uit het sociaal domein, armoedebestrijding en de zorg. De artikelen in de nieuwsbrief gaan over het menselijker maken van gemeentelijke dienstverlening, het incassosysteem, de geestelijke gezondheidszorg en kankerzorg in Nederland.

Veel leesplezier!
Dick-Jan

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Ook al wonen we in een welvarend land, we zien maatschappelijke uitdagingen. Daar willen we oplossingen voor bieden.

Anders denken.
Anders doen.